Vice voorzitter van De Nationale Assemblee, Dew Sharman (VHP) zegt in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat de commissie wilde weten wat de noodzaak is om de Wet Uitzonderingstoestand COVID 19 die op 9 juli is vervallen, te verlengen. Tijdens deze meeting was ook het overgangsteam van de coalitie aanwezig. Sharman praat van een constructieve sessie waarbij voorstellen zijn gepresenteerd in het kader van de aanpak van het COVID 19 vraagstuk.

NPS-volksvertegenwoordiger Patricia Etnel sprak van een verhelderende meeting met het NCMT. Belangrijk voor haar is veiligheid van alle Surinamers bij de aanpak van de eerdergenoemde problematiek. Om de transitie te krijgen naar het nieuwe normaal is er tijd nodig en op basis daarvan zou de wet verlengd moeten worden met drie maanden.

Amar Ramadhin van de coordinator van de transitiecommissie gaf aan, dat de experts van de partijen die de nieuwe coalitie vormen zich hebben gebundeld om na te gaan welke bijdrage geleverd kan worden bij de aanpak van COVID-19. De aanpak vereist een nationale benadering waarbij alle meningsverschillen in de politiek opzij worden gezet aangezien de ziekte iedereen treft. De veiligheid en gezondheid van elke burger blijven centraal bij de aanpak van deze epidemie in ons land. Ramadhin gaf aan, blij te zijn met de aanpak tot nu toe door het NCMT. Als Suriname beslist om over te gaan op normalisatie dan moet de bewustwording onder de landgenoten worden opgevoerd.