De bewindsman heeft op zaterdag 8 augustus samen met president Santokhi en first lady Melissa Santokhi-Seenacherry de inwijding van Irfaan Ali tot Guyana’s negende staatshoofd bijgewoond. De SDCP is een van de afspraken die is voortgevloeid uit de bilaterale gesprekken tussen de twee regeringsleiders. Zo gaf minister Ramdin te kennen tijdens de persconferentie die na terugkomst op Zorg en Hoop werd gehouden.

In de SDCP zullen de Surinaamse en Guyanese ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën, Natuurlijke Hulpbronnen en, afhankelijk van het onderwerp, ook andere ministers zitting hebben. Indien nodig en ook afhankelijk van het onderwerp zullen ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven worden gevraagd te participeren. Minister Ramdin zegt dat per jaar minimaal twee van dit soort meetings gehouden zullen worden, een in Suriname en de andere in Guyana. De mogelijkheid is opengehouden om dit soort meetings ook op een andere locatie te hebben.

Concreet is afgesproken dat er een evaluatie zal worden gemaakt van de bestaande structuren tussen Suriname en Guyana. Die exercitie moet op technisch niveau plaatsvinden, waarbij de stand van zaken tussen de twee buurlanden moet worden opgemaakt. Het gaat dan om de uitdagingen en huidige problemen, zoals issues die spelen aan de grens. Al deze zaken moeten allemaal voor 15 september in kaart zijn gebracht.

De desbetreffende ministers zullen rond begin september, afhankelijk van hoeveel werk is verzet, beginnen met het voorbereiden van de strategische agenda voor de eerste ontmoeting in november. De verwachting is dat tijdens die vergadering een aantal documenten ondertekend zullen worden tussen de beide regeringen.