Kabinet president ontvangt werkattributen van ondernemers

Kabinet president ontvangt werkattributen van ondernemers

24-07-2020

Na vernomen te hebben dat het kabinet van de president niet beschikt over de nodige werkattributen hebben ondernemers zich voorgenomen om een donatie te doen aan het instituut. President Chandrikapersad Santokhi heeft aangegeven dat er zich intussen vier ondernemers bereid hebben getoond om met apparatuur te ondersteunen.

Directeur Reza Amirkhan van de onderneming Charefa, is de eerste die namens drie bedrijven werkattributen heeft overhandigd aan het staatshoofd. Het gaat in deze om 3 laptops, 2 bureau computers en 3 printers. Deze spullen zijn op 24 juli 2020 overhandigd aan het staatshoofd.

President Santokhi juicht dit gebaar toe, omdat hiermee invulling wordt gegeven aan zijn oproep om Suriname samen te verheffen. De president heeft na het in ontvangst nemen van deze spullen de instructie gegeven om deze onmiddellijk in te zetten om het werk van het kabinet uit te voeren. Hiermee zal voorkomen moeten worden dat het werk van het instituut stagnatie ondervindt.