Vanaf zondag 26 juli tot en met maandag 10 augustus zullen de volgende maatregelen gelden voor het geheel grondgebied:

  1. Het uitgaansverbod wordt ingesteld van 21:00 in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen

2          Samenscholing van meer dan 05 personen is verboden.

Dit verbod geldt onder andere voor

  • Feesten in de publieke en private sfeer;
  • in gebedshuizen en overige religieuze bijeenkomsten EN
  • bij het overbrengen van condoleances bij begrafenissen

3          De opening van restaurants en andere eetgelegenheden wordt zoveel als mogelijk beperkt tot afhaal service, met uitzondering van restaurants met terrassen en voldoende open ruimte waar men met inachtneming van de algemene maatregelen de fysieke afstand en de hygiëne kan garanderen;

4          Alle sportscholen en centra zijn tot nader orde gesloten. Ook contactsporten zijn niet toegestaan. Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaatsvinden mogen uiteraard plaatsvinden, gezien de buitenlucht bijdraagt tot de versterking van de gezondheid. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan!

5          Alle besloten faciliteiten zoals casino’s, gok en vermakelijkheids-gelegenheden, bars, clubs, dancings en bordelen zijn gesloten;

6          Contact beroepen zoals kapsalons, barbershops en binnen de fysiotherapie mogen wel operationeel zijn onder de voorwaarde dat er voldoende ventilatie aanwezig is in de werkruimten en de algemene covid maatregelen worden nageleefd;

7          Markten blijven vooralsnog geopend, wederom met inachtneming van de algemene covid maatregelen. De opzet van alternatieve markten, bijvoorbeeld drive-thru markten wordt bekeken;

8          Het onderwijsproces voor de examenklassen op alle niveaus blijft gehandhaafd met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19 preventie protocollen;

9          De operatie “Drin Dresi Wakti Siki” gaat onverkort verder. De minister van Buitenlandse Zaken zal nadere gesprekken voeren met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen;

10        De overheid en het bedrijfsleven blijven indachtig de bevordering van productie en ontwikkeling normaal hun diensten leveren; dit met in achtneming van de COVID-19 protocollen;

11        Essentiele diensten die tijdens het uitgaansverbod productie moeten leveren kunnen daarvoor dispensatie aanvragen.  Ook bij de levering van die diensten moeten de COVID -19 maatregelen in acht worden genomen.

De regering gaat de komende week met de verschillende sectoren en organisaties gesprekken voeren ten einde te komen tot de bijstelling van bestaande protocollen of de vernieuwing daarvan. Het gaat hierbij dus onder andere om het bedrijfsleven, de horeca, de luchtvaartsector, sportcentra, religieuze organisaties, besloten faciliteiten zoals casino’s, gok en andere vermakelijkheidsgelegenheden en de transportsector. Indien aanpassingen met betrekking tot de maatregelen nodig zijn, zullen deze tussentijds worden bekendgemaakt.