Uit voorzorg is er echter reeds contact geweest met de medische dienst. De test procedure is al ingezet. In afwachting op de resultaten worden de nodige protocollen nog steeds in acht genomen. Het is verder goed te weten dat de fysieke gezondheidstoestand van zowel de President, de First Lady als Minister Ramdin uitstekend is. Zij vertonen geen symptomen van besmetting. De regering maakt van dit moment gebruik om de samenleving er weer eens op te attenderen dat het COVID19 virus een reeel en aanwezig gevaar vormt. De enige manier om zich te vrijwaren van besmetting is het in acht nemen van alle gestelde covid19 regels.

Wij herhalen hierbij het meest elementaire; was uw handen, neem de 1,5 meter afstand in acht en draag uw mond en neusbescherming zoals voorgeschreven overal waar nodig.