President Santokhi en delegatie bezoeken Saramacca

President Santokhi en delegatie bezoeken Saramacca

02-10-2020
President Chandrikapersad Santokhi heeft aan het hoofd van een regeringsdelegatie, een bezoek gebracht aan het district Saramacca. Het staatshoofd was ingenomen met de wijze waarop hij en de regering zijn verwelkomd. Het staatshoofd gaf tijdens het bezoek dat op vrijdag 2 oktober 2020 plaatsvond aan, dat de regering naar het volk gaat om samen de problemen van het land te bespreken en op te lossen. Een van de principes van de regering is om op te werken vanuit eenheid.

De president merkte op, dat Saramacca veel potentie biedt als het gaat om de agrarische sector, gebruikmakend van de moderne technologie. Dat gaat maken dat jongeren de interesse gaan tonen voor de sector. De regering zal volgens de president de boodschap van hoop blijven verkondigen. Ofschoon de regering er niet zolang aanzit, heeft ze reeds een plan klaar om het land uit de diepe crisis te halen. Binnen twee maanden tijd heeft de regering een oplossing gevonden voor een aantal zaken, zoals het veiligstellen van salarissen. In september is niks geleend en heeft de regering het gepresteerd om op eigen kracht de lonen uit te betalen. De procureur generaal heeft de opdracht gehad om een aantal mogelijke corruptiezaken te onderzoeken. Het staatshoofd riep de gemeenschap op alert te blijven voor het COVID-19 virus. Onderwijs heeft de nodige aandacht van de regering en de president verwacht ondanks de COVID-19 pandemie betere prestaties aan het eind van dit schooljaar, omdat zowel leerkrachten als leerlingen sterk gemotiveerd zijn. De eenheid en respect werden benadrukt omdat met verdeeldheid het district Saramacca niet tot ontwikkeling gebracht kan worden.

Met betrekking tot het bacovenbedrijf FAI stelde de president dat de regering met deskundigen bezig is te zoeken naar een oplossing. Het plan voor een heropstart van het bedrijf ligt reeds klaar. Juristen hebben ook de opdracht gehad om een aantal zaken binnen het bedrijf te onderzoeken. De minister van Openbare Werken heeft de opdracht gehad om de negentien pompen die uit de technische samenwerking met India beschikbaar zijn, in te zetten. Hiermee moet het probleem van de waterbeheersing in het district worden aangepakt. Het staatshoofd beloofde de aanmeersteigers van het vissersdorp te Boskamp te zullen rehabiliteren. De waterkant te Groningen zal een face lift krijgen, om zo toeristen aan te trekken het gebied te bezoeken. De grondproblematiek en gezondheidszorg binnen het district genieten eveneens de aandacht van de regering.

Er zijn veel goede plannen voor Saramacca, zeker als het gaat om projecten binnen de agrarische sector. De regering zal volgens de president alles in het werk stellen om de situatie in het land te verbeteren.

Vicepresident Ronnie Brunswijk die ook aanwezig was gaf aan, dat de regering zich sterk moet maken voor het tegemoet komen van de agrariers in het district. Hij noemde ondermeer het oplossen van de grondproblemen, het creëeren van afzetmogelijkheden en het beschikbaarstellen van kapitaal om zo de productie ter hand te nemen. Suriname moet zich nu focussen op meer exporteren, zodat er meer geld verdiend kan worden. Deze regering heeft volgens de vicepresident oor voor eenieder en zoekt samen met actoren naar modellen om alle vraagstukken op te lossen.

De regeringsdelegatie heeft ook bezoeken gebracht aan een aantal bedrijven in het district, te weten Donk Zuurzakken verwerkingsbedrijf, Gopex agrarisch bedrijf en Mareena’s bamiefabriek.