President Santokhi: gezamenlijk blijven bidden en werken

President Santokhi: gezamenlijk blijven bidden en werken

22-11-2020
Tijdens de Nationale Gebedsdienst op het Onafhankelijkheidsplein in verband met 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, heeft president Chandrikapersad Santokhi opgeroepen om gezamenlijk te blijven bidden en werken, zodat het goed komt met ons geliefd land Suriname. In zijn dankwoord herinnerde het Staatshoofd ons eraan dat wij in een prachtig land wonen en we hebben, ondanks de slechte economische situatie waarin we nu verkeren, heel veel om dankbaar voor te zijn. “De eerwaarde geestelijken zijn ons op hun geëigende manier voorgegaan in het brengen van ode aan de Schepper voor onze 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk zijn”, sprak de president tijdens de dienst op zondag 22 november 2020.

45 jaren terug, op 25 november 1975, werd Suriname een zelfstandige Republiek, waardoor er een keerpunt kwam in het politieke leven van onze natie. Sinds haar bestaan heeft de Surinaamse bevolking strijd geleverd voor haar erkenning en onafhankelijkheid. Volgens president Santokhi gaan wij samen in eenheid door met deze strijd en blijven bouwen op het fundament gelegd door onze voorouders. “45 jaren onafhankelijkheid betekent groei en volwassenheid. En daarom kunnen wij met Surinaamse trots zeggen: Strey de ‘f strey, wi no sa frede. Gado de wi fesi man. Heri libi te na dede, wi sa feti gi Sranang.”

Na 45 jaar onafhankelijkheid, is er een basis voor de overtuiging dat het met Gods hulp goed zal komen. “Zoals onze volkslied dat zegt “Gado de wi Fesimang”, sprak de president tot de aanwezigen. Tot slot gaf het staatshoofd mee dat een land en volk dat tegen zichzelf verdeeld is, niet zal bestaan. “Laten wij als volk van Suriname één van hart en ziel zijn in de opbouw van ons land en steeds bidden voor het beste voor elkaar en voor het land. Dan zal God de Almachtige, Zijn zegen aan Suriname verbinden.”