President Santokhi installeert waarnemend substituut-officieren

President Santokhi installeert waarnemend substituut-officieren

18-12-2020

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft meer armslag. President Chandrikapersad Santokhi heeft een tweetal waarnemend substituut-officieren van Justitie geïnstalleerd. Nargies Ganpat, gehuwd Rajaram en Rabiagatoen Nurmohamed-Mohammedamin zijn nu werkarmen van het Openbaar Ministerie. De installatie heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 december 2020 op het presidentieel paleis.

Na de plechtige bevestiging heeft het staatshoofd het tweetal toegesproken. Hij heeft daarbij de nadruk gelegd op beschikbaarheid en integriteit die noodzakelijk zullen zijn bij het uitvoeren van deze waardige functie. “De regering hecht enorme waarde aan het verder versterken van de rechtsstaat. Een moment waarbij wij overgaan tot het verder beschermen van de samenleving tegen de steeds verruwende criminaliteit,” aldus de president.

Hij is van oordeel dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de waarnemend substituut-officieren van Justitie en dat zij het gevoel van zekerheid binnen de samenleving moeten bevorderen. “U moet zich er ook bewust van zijn, dat u 7 dagen per week, 24 uur per dag officier van justitie bent, en dat u zich dan ook te allen tijde zodanig zult moeten gedragen. Dat gedragen, houdt niet op bij deze beëdiging. U zult moeten blijven leren,” voegt het staatshoofd eraan toe.

Procureur-generaal (PG) Roy Badjnath Panday geeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aan dat het Openbaar Ministerie na de beëdiging van vandaag zit op een formatie van 32 personen in de vervolging, waarvan het overgrote deel uit vrouwen bestaat. “Daarmee geven wij figuurlijk uiting aan het begrip Vrouwe Justitia. Wij mogen verwachten dat het Openbaar Ministerie een sterkere performance zal hebben in de komende tijd op velerlei gebied bij het aanpakken van criminaliteit. Volgens de PG zullen de verschillende vormen van criminaliteit aangepakt worden. Hij zegt dat de anti-corruptie unit reeds geformeerd is. “Wij zijn nu bezig aan de formatie van de units: verkeersrecht, jeugd-, zeden- en huiselijk geweld en zware criminaliteit.”

President Santokhi is voorstander van duurzaam beleid en dat kan alleen maar in een raamwerk van vrijheid en democratie blijven bestaan, waarbij alle inbreuken daarop worden bestreden. “U bent de handhaver van die rechtstaat, de bewaker van de samenleving tegen inbreuken daarop, en de vervolger, indien wet en recht worden geschonden. Ik motiveer u om de samenleving dienstbaar te zijn. Wij zullen samen, regering en Openbaar Ministerie, bijdragen aan een veiligere samenleving. In het belang van de ontwikkeling van Suriname en de veiligheid van haar burgers,” benadrukt het staatshoofd.