President Santokhi lovend over verricht werk RvM

President Santokhi lovend over verricht werk RvM

01-11-2020
“Als wij evalueren is het belangrijk om na te gaan wat wij moeten evalueren. Enerzijds de coalitie, politieke omgeving van de coalitie, politieke strategie, cohesie binnen de coalitie, de eenheid waarmee wij deze coalitie gestart zijn. Vervolgens ga je dat plaatsen in een regeer beleidskader met het regeerteam en alle aspecten van beleid evalueren. Het ministerieel beleid evalueren.” Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi op 31 oktober 2020, aangegeven tijdens zijn toespraak, na de afsluiting van evaluatie van het regeerbeleid van de afgelopen drie maanden.

Het staatshoofd heeft zijn lof uitgesproken over het werk dat onder leiderschap van vicepresident Brunswijk is verzet in de Raad van Ministers (RvM) verband. “Het is indrukwekkend. Het werk dat binnen de RvM onder leiding van de vicepresident verzet is in de afgelopen drie maanden. Ook binnen de totale regering is heel hard gewerkt.” De president is verder ingegaan op de prioriteitsgebieden van de urgentiefase, om Suriname binnen de toegezegde 9 maanden te halen uit de crisis.

De president zegt dat tijdens het evaluatiemoment heel duidelijk tot uiting is gekomen dat er ten aanzien van benoemingsbeleid een goede afstemming nodig is en dat dat nationaal breed gedragen moet worden. In de eerste twee maanden zegt de president dat het is gelukt om het financiële huishouden van de overheid onder controle te krijgen. Ook zijn vanaf september de subsidiegelden aan sociale instellingen, die in nood verkeren uit te keren, hetgeen werd nagelaten door de vorige regeerders. “Alleen met prudent beleid. Ja! Wij kunnen het!”, aldus president Santokhi.

“De evaluatie heeft laten zien dat we op spoor zijn. Dat wij de financiële crisis aan het beheersen zijn. Dat wij de COVID-19 crisis aan het beheersen zijn. In het kader van de armoede beheersing zal komende week gewerkt worden aan een integraal pakket aan maatregelen. De regering maakt zich ook sterk om ook de kwetsbare groepen tegemoet te komen.” De president doelt met het laatste op; – programma’s die moeten zorgen voor een verlichten van de situaties van jonge moeders, studenten en mensen die niet uitkomen met hun inkomen. Zonder uit te wijden zegt het staatshoofd dat ernaar gestreefd wordt om medio november of december de eerste maatregelen te lanceren.