De president achtte het noodzakelijk het volk in te lichten over de actuele situatie. Het staatshoofd werd bijgestaan door vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. De overige ministers waren ook aanwezig bij dit persmoment. Het regeerakkoord zegt voldoende. Er is een coalitie die gebaseerd is op eenheid in bestuur en leiderschap. Het volk is beloofd openheid van zaken te geven en continu contact. Dat wat de regering wenst te doen moet ook gedeeld worden met de samenleving, aldus president Santokhi. Hij merkte op, dat de tijd van kennismaken en oriëntatie van de regering voorbij is en er zal hard gewerkt worden om de basis te leggen voor vooruitgang en verbetering.