Het staatshoofd heeft benadrukt dat hij het van eminent belang vindt om in overleg met alle maatschappelijke groeperingen Suriname te halen uit de crisis waarin het land zich bevindt. Bryan Renten voorzitter VSB heeft de president op het hart gedrukt om de Sociaal Economische Raad nieuw leven in te blazen en ook het tripartiet overleg te her activeren. De VSB-voorzitter is van oordeel dat deze organisaties een wezenlijke bijdrage kunnen leveren bij het nemen van maatregelen ter herstel en verduurzaming van de economie.

De president in een overleg met leden van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname

President Santokhi buigt zich samen met enkele ministers en de Vereniging van Cambiohouders in Suriname ook over vraagstukken. Het staatshoofd heeft ook een kennismakingsgesprek gehad met deze groep. Er is daarbij gesproken over de huidige financiële situatie in het land. Ook de kwestie van de valutakoersen is ter sprake gekomen. Remy Bailal voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname is het met de president eens dat een stabiele koers betere garanties biedt voor het herstel en duurzame ontwikkeling van de Surinaamse economie. Partijen zullen zich volgende week in werk sessies verder buigen over vraagstukken.

Het staatshoofd heeft aangegeven dat hij samen met alle actoren ervoor wil zorgen dat de economie herstelt en verduurzaamd wordt. Gelet op de huidige COVID-19 situatie zegt het staatshoofd dat goede communicatie heel belangrijk is. Hij nodigt daarom de stakeholders uit om gezamenlijk het hoofd te bieden aan dit probleem. Het is in dat kader van eminent belang om de nodige voorzieningen te treffen, om verdere verspreiding tegen te gaan. “We zullen COVID-19 moeten beheersen.”

De president zegt dat het belangrijk is om zeker voor de komende zes maanden gezamenlijk het hoofd te bieden aan de financiële crisis, waarna ook andere mogelijkheden gecreëerd zullen worden om de economie te verduurzamen. “Niemand zal erbij gebaat zijn als wij niet uit deze crisis komen.”

Remy Bailal, voorzitter van de vereniging van Cambiohouders juicht het toe dat de regering de groep zal betrekken bij het aanpakken van vraagstukken. Tijdens het gesprek heeft hij de situatie geschetst zoals het voor de Cambiohouders eruitziet. Daarnaast heeft de financiële topper enkele voorstellen opgesomd voor de regering die kunnen helpen om de economie te herstellen. Hij zegt dat het in het verleden vaak is gebeurd dat de doelgroep werd uitgenodigd voor gesprekken, maar dat de voorstellen niet werden meegenomen.