Regering heeft liever SRD-salarissen bij parastatale bedrijven

Regering heeft liever SRD-salarissen bij parastatale bedrijven

29-10-2020
De regering heeft dat directieleden bij parastatale bedrijven liever SRD-salarissen dan US-dollar lonen ontvangen. Sommige van deze bedrijven worden juist door de overheid gesubsidieerd met gelden van de samenleving. President Chandrikapersad Santokhi stelt ter discussie of US-dollar salarissen dan nodig zijn. Hij merkte tijdens de persconferentie van de regering op woensdag 28 oktober 2020 op dat in bepaalde parastatale bedrijven het personeel een overeenkomst met de directie heeft getekend, waarin is opgenomen dat hun salaris geïndexeerd is naar US-dollar.

Het staatshoofd betitelde een vraag met betrekking tot de dollarisatie van salarissen als ‘heel interessant’. Hij zegt dat dit niet het geval is bij de overheid. Wat wel het geval is, is dat consultants in dienst van de overheid wel US-dollar contracten hadden met de staat. Wat de regering echter opvalt is dat bij parastatale bedrijven alle directieleden dollarsalarissen hebben. “Heel ingewikkelde dollarsalarissen”, zegt de president. Hij gaf het voorbeeld van een directeur die een maandsalaris van 10.000 US-dollar toucheert, met daarbij heel wat componenten in US eveneens op maandbasis. “Moeten we dat hebben?”, vraagt het staatshoofd zich af.

Hij zegt verder dat in bepaalde parastatale bedrijven het personeel een overeenkomst met de directie heeft getekend dat zijn salaris geïndexeerd is naar US-dollar. Bij enkele van deze parastatale bedrijven speelt nu dat vanwege de unificatie men honderd procent salarisaanpassing wil. De president stelt dat de economie, de samenleving noch het bedrijf dit kan dragen. Hij voegt eraan toe dat de bedrijven allemaal juist verlieslatend zijn en in de rode cijfers zitten. “Sommige van ze worden juist gesubsidieerd. Gelden van het volk gaan daarnaar toe en dan nog hebben ze die dollarsalarissen”, aldus de president.

Hij heeft reeds aan de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd de instructie gegeven om bij het instellen van een loonraad, het aspect van dollarsalarissen mee te nemen. President Santokhi: “Of we inderdaad US-dollar als salarissen moeten hebben in dit land. Laten we allemaal SRD verdienen. Dus we kijken uit naar de discussie hieromtrent.” Het staatshoofd liet eerder ook weten dat hij en vicepresident Ronnie Brunswijk de vitale parastatale bedrijven zelf willen aansturen. Zeker als het gaat om de EBS, Staatsolie, SWM en SLM. De overige bedrijven worden aangestuurd door de ministers, maar de centrale aansturing vindt door de regering plaats, omdat zijn aandeelhouder is van alle parastatale bedrijven.