Het Surinaamse staatshoofd en de bewindsman deden zondag bij terugkeer op een persconferentie verslag van het bezoek en de gevoerde bilaterale gesprekken in het westerbuurland. Volgens minister Ramdin is COVID-19 ook in Guyana een issue die prioriteit geniet. Derhalve zullen de Surinaamse en Guyanese ministers van Volksgezondheid met elkaar in contact zijn, niet alleen om elkaar te informeren, maar ook om na te gaan hoe er met elkaar samengewerkt kan worden. Een van de agendapunten is het stuk van financiering in de strijd tegen COVID-19 en elkaar wereldwijd mobiliseren dat ook te doen.

Minister Ramdin wijst erop dat Guyana geen directe connectie heeft naar Europa. Aangezien Suriname dat wel heeft, hebben de functionarissen zich ook gebogen over de mogelijkheid om vanuit Guyana passagiers en cargo naar Suriname te brengen en op de vluchten naar Amsterdam te zetten. Op dit moment bestaat er geen luchtvaartovereenkomst tussen de twee buurlanden, waardoor heel wat zaken niet mogelijk zijn. Dit aspect zal ook worden meegenomen in verdere besprekingen.

Verder is ook gesproken over een vaste oeververbinding, zoals die voor lange tijd gepland staat, namelijk een brug over de Corantijnrivier. Dit onderwerp zal volgens minister Ramdin in de komende dagen met een aantal ministeries besproken worden. Heel specifiek is ook de kwestie van de bewaking aan de grens aan de orde gekomen. “De vraag is of elk land dat apart moet doen of dat je het samen kan doen,” aldus minister Ramdin. Hij voegt eraan toe dat hierbij ook issues van piraterij en cybersecurity zijn besproken.