Traject voor ontwikkelen van beleid parastatale bedrijven

Traject voor ontwikkelen van beleid parastatale bedrijven

29-10-2020
De Surinaamse regering heeft een traject ingezet voor het ontwikkelen van beleid voor de parastatale bedrijven in ons land. Deze bedrijven zijn bedrijven waarin de regering een stukje verantwoordelijkheid heeft moeten weer winstgevend worden gemaakt. Woorden van president Chandrikapersad Santokhi tijdens de reguliere persconferentie van de regering van 28 oktober 2020. Het staatshoofd ging in op de slechte staat waarin de SLM verkeert.

Het bedrijf, dat bijkans stuurloos is, heeft namelijk een schuld van USD 100 miljoen. Het gaat ook moeizaam om alle benodigde informatie te verkrijgen. Het stuit de regering tegen de borst dat de Boeing 777 is geleased zonder dat die gevlogen heeft vanwege een probleem met het certificeringsproces. Binnen drie weken verwacht de regering van de leiding van de SLM volgens de president een hervormingsplan met actiepunten om het bedrijf in rustig vaarwater te brengen. Het bedrijf zit een crisis en er komt een crisisteam bestaande uit nationale en internationale experts.
Bij de Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS) is er ook een issue met betrekking tot de verkoop van de Maratakka veerboot. Het besluit van de regering is dat de verkoop van het vaartuig geen voortgang zal vinden. Er komt een inventarisatie binnen de SMS waaruit een goed technisch rapport moet komen met betrekking tot de status van de boot.

Om het fileprobleem van het district Commewijne op te lossen is de regering van plan twee veerboten aan te schaffen om zo de druk op de weg van en naar de brug te doen afnemen. De boten zullen varen tussen Meerzorg en Paramaribo. Er komt volgens president Santokhi een bekendmaking voor een expression of interest.

Met de Raad van Commissarissen van Staatsolie zijn er ook gesprekken gevoerd waarbij binnen de raad er een audit committee komt bestaande uit deskundigen die alle audits kunnen beoordelen en verslag kunnen doen aan de regering. Er is verder reeds opdracht gegeven om alle onderzoeken te verrichten rond de inkoopprocessen binnen de oliemaatschappij. Ook hebben directie en rvc de opdracht gehad om binnen twee weken met een plan te komen voor local content discussie waarbij met alle belangrijke actoren ready gemaakt moeten worden voor de vruchten van de olievondsten. Anders zal het buitenland heel wat kansen van ons afpakken, zei de president. Er moet ook een nationale discussie op gang worden gebracht met high level experts om de olie en gassector te positioneren.

Ten aanzien van Grassalco is er veel geld verloren. De regering heeft ingegrepen waarbij de rvc de instructie heeft gehad om de productie weer op te starten zodat er wederom inkomsten zijn voor het bedrijf.

De regering heeft ook van gedachten gewisseld met de leiding van de NV EBS. Ook hier is de situatie niet rooskleurig. Gevraagd is om binnen twee weken met een herstelplan te komen en het afbouwen van de subsidie en het presenteren van een nieuw tarievenstelsel. Dit stelsel is al af en de regering wacht de adviezen van onder meer de Staatsraad, Ravaksur en de Sociaal Economische Raad af.

Met de leiding van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft de regering ook van gedachten gewisseld. Er zijn zaken die niet naar tevredenheid verlopen. Het doel is dat elke burger toegang moet hebben tot gezond en voldoende drinkwater. Als voorbeeld gaf de president het district Commewijne, Marowijne en Sophia’s Lust aan waar het probleem nog lang niet is opgelost. De regering wil een duidelijk beeld over de geldstromen van het bedrijf en waar de waterbronnen zijn.

Ook met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is gesproken over het beleid dat gevoerd moet worden. De president zegt dat er veel niet in de haak is als het gaat om de cijfers, controle en toezicht. Er komt een clusterteam van ministers om onmiddellijk een aantal maatregelen te treffen. Het staatshoofd noemde ondermeer de houtkap en export waar Suriname veel geld op dit moment verliest.