Het bezoek van de president aan het ministerie van Volksgezondheid van vanmorgen is in verband met het afwachten op het testresultaat afgelast. Het schema van het staatshoofd wordt aangepast en verder uitgevoerd met in achtneming van de geldende Covid-19 protocollen.

De regering vraagt de samenleving dit als een eyeopener te beschouwen en alle geldende Covid-19 protocollen te allen tijde in acht te nemen. President Santokhi spreekt een woord van bemoediging en medeleven uit naar allen en hun dierbaren die getroffen zijn door dit virus. Hij wens hen een spoedig herstel toe en spreekt een woord van dank uit naar eenieder in de zorgverlening met betrekking tot Covid-19.