Regering neemt beveiliging Jason Pinas op zich

Regering neemt beveiliging Jason Pinas op zich

Tijdens een spoedoverleg met de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), is besloten journalist Jason Pinas per direct te beveiligen. De vergadering vond plaats op 30 december 2021 onder leiding van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), op diens ministerie.
PTC overhandigt veiligheidsdocument aan president Santokhi

PTC overhandigt veiligheidsdocument aan president Santokhi

Robby Holband, directeur van het Polytechnic College Suriname (PTC), heeft een document inzake integrale veiligheid in Suriname overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. In het document zijn hiaten in het veiligheidsgebeuren in Suriname opgenomen en voorstellen aangedragen om zo Suriname veiliger te maken.
Decoraties Directoraat Nationale Veiligheid

Decoraties Directoraat Nationale Veiligheid

Als waardering voor hun trouwe dienstjaren zijn 179 militairen, die ingedeeld zijn op het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) gedecoreerd in de Congreshal. President Santokhi sprak de decorandi bemoedigend toe waarna hij persoonlijk vier leden decoreerde. Dit vond plaats op woensdag 29 december 2021.
Overheid brengt uitgaansverbod terug naar 21:00 uur

Overheid brengt uitgaansverbod terug naar 21:00 uur

Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en minister Amoksi van Justitie en Politie, hebben de gemeenschap op woensdag 29 december 2021, geïnformeerd over de verscherpte Covid-19 maatregelen vanuit de overheid.
Regering bekijkt noodzaak verscherping COVID-19 maatregelen

Regering bekijkt noodzaak verscherping COVID-19 maatregelen

Op een heden gehouden regeringsraad is de huidige dreiging rondom COVID-19 ter sprake gekomen. Na verontrustende bekendmaking vanuit het veld, is de overheid genoodzaakt maatregelen te treffen ter verdere bescherming van de samenleving. Op woensdag 29 december 2021 komen de desbetreffende actoren bij elkaar om zich te buigen over het implementeren van eventuele aangepaste maatregelen.
Sunil Sitaldin nieuwe ambassadeur voor Suriname bij Verenigde Naties

Sunil Sitaldin nieuwe ambassadeur voor Suriname bij Verenigde Naties

Sunil Algram Sitaldin is de nieuwe buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur voor Suriname bij de Verenigde Naties (VN). De diplomaat is op dinsdag 28 december 2021 in zijn nieuwe ambt beëdigd door president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd sprak van een bekwame Surinamer en beroepsdiplomaat die de bijzondere taak krijgt de nationale belangen van Suriname binnen de VN te gaan behartigen. Ambassadeur Sitaldin zal ook de samenwerking met multilaterale organisaties moeten onderhouden en/of uitbreiden.
Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen moet doelen zoveel mogelijk realiseren

Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen moet doelen zoveel mogelijk realiseren

Het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen zal haar doelen zoveel mogelijk moeten realiseren. Deze specifieke opdracht heeft president Chandrikapersad Santokhi meegegeven aan het nieuwe bestuur. De nieuwe leiding van het fonds is op dinsdag 28 december 2021 door het staatshoofd benoemd. De president legde bij deze gelegenheid de nadruk op goede huisvesting en het conform de regels handelen. Het bestuur is voor een periode van drie jaar geïnstalleerd. Het staatshoofd merkte op dat een aanzienlijk deel van de bevolking, vooral de lage inkomensgroepen, huisvesting ontbeert.
Voorbereidingen belastinghervormingen vorderen gestaag

Voorbereidingen belastinghervormingen vorderen gestaag belastinghervormingen vorderen gestaag

In het onlangs bekrachtigde Tripartiet Akkoord, is het aanpassen van belastingen een van de voornaamste afspraken tussen de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Wat effectief is afgesproken en zichtbaar zal zijn, is de aanpassing van de schijven in de inkomsten- en loonbelasting. Echter is het pakket veel ruimer, met onder meer de belastinghervormingen en de invoering van de belasting toegevoegde waarde (BTW). Volgens directeur der Belastingen, Ismael Kalaykhan, wordt ernaartoe wordt gestreefd de Belastingdienst te reorganiseren. De voorbereidingen vorderen gestaag.
Enchanted Christmas Forest 2021 verlengd met twee dagen

Enchanted Christmas Forest 2021 verlengd met twee dagen

De Enchanted Christmas Forest 2021 op het Onafhankelijkheidsplein is verlengd met twee dagen, en wel tot en met dinsdag 28 december 2021. Met de Enchanted Christmas Forest wilde first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry meer dan slechts een kerstboom voor de samenleving neerzetten. Gezinnen, maar vooral de jeugd en kinderen moesten een centrale plek hebben om leuke kerstfoto’s te maken. Het ging dan om een centrale plek vanuit het Kabinet van de President én het Onafhankelijkheidsplein bleek daar een goede optie voor.
Presidentieel echtpaar woont pontificale hoogmis in kathedraal bij

Presidentieel echtpaar woont pontificale hoogmis in kathedraal bij

President Chandrikapersad Santokhi en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry hebben de pontificale hoogmis van Kerst in de Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus bijgewoond. Het staatshoofd mocht op zaterdag 25 december 2021 aan het einde van de dienst een schilderij uit handen van bisschop Karel Choennie in ontvangst nemen.
Solide start en uitvoering IMF-programma cruciaal

Solide start en uitvoering IMF-programma cruciaal

Tijdens een beraadslaging van het Speciaal Tripartiet Overleg op het Kabinet van de president op 23 december 2021 heeft president Chandrikapersad Santokhi het belang benadrukt van een gedegen start en uitvoering van het IMF-programma. Naast het clusterteam van ministers die zijn aangewezen het Tripartiet Akkoord te coördineren wordt zij ondersteund door de overlegorganen, t.w.; vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de private sector en de vakbeweging.
President Santokhi ontvangt “Wijken in Ontwikkeling”

President Santokhi ontvangt “Wijken in Ontwikkeling”

De groep Wijken in Ontwikkeling mocht op 23 december 2021 op het presidentieel paleis, voor een kerstdiner, gezellig samen zijn met president Chandrikapersad Santokhi. Voorzitter Jurgen Adely zegt dat deze groep voornamelijk bezig is de problemen in verschillende buurten onder de aandacht te brengen van het staatshoofd. President Santokhi is de groep zeer dankbaar voor haar inzet en sprak de leden in het licht van Kerst bemoedigend toe.
Surinaams Technisch Team IMF staat lokale media te woord

Surinaams Technisch Team IMF staat lokale media te woord

Waarom de onderhandelingen veel tijd in beslag hebben genomen, of er sprake is van een lening en waarvoor de financiële middelen aangewend zullen worden? Dit zijn enkele vragen geweest, die Surinaamse media op donderdag 23 december 2021 tijdens een Zoom infosessie hebben mogen stellen aan de technische missie die Surinames financieel steunverzoek bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft bepleit.
Uitvoerend bestuur IMF keurt 688 miljoen US-dollar voor Extended Fund Facility goed voor Suriname

Uitvoerend bestuur IMF keurt 688 miljoen US-dollar voor Extended Fund Facility goed voor Suriname

Het Uitvoerend Bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vandaag een arrangement met een looptijd van 36 maanden goedgekeurd. Uit de Extended Fund Facility (EFF) voor Suriname wordt 472,8 miljoen Special Drawing Rights (SDRs) (ongeveer 688 miljoen US-dollar oftewel 366,8 procent van het quota voor Suriname) beschikbaar gesteld voor ondersteuning van het economisch Herstelplan van de regering.
President Santokhi reikt ruim 300 grondpapieren uit in Nickerie

President Santokhi reikt ruim 300 grondpapieren uit in Nickerie

We gaan een inhaalslag maken en iedereen gaat zijn grondbeschikking krijgen”. Deze woorden sprak president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 21 december 2021 in het rijstdistrict Nickerie ter gelegenheid van de uitgifte van grondbeschikkingen in dit westelijk gelegen deel van Suriname. Het is volgens het staatshoofd tijd dat eenieder in Nickerie haar grondpapieren krijgt.