Regering heeft ruim 60 zaken doorgestuurd naar Openbaar Ministerie en CLAD

Regering heeft ruim 60 zaken doorgestuurd naar Openbaar Ministerie en CLAD

De regering heeft ruim zestig zaken voor onderzoek doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM) en de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). Bij de voortzetting van de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) in de Nationale Assemblee (DNA) heeft president Chandrikapersad Santokhi uit de doeken gedaan hoeveel en welke zaken momenteel bij deze genoemde organen liggen.
Land en volk centraal tijdens speciale kerstgebedsdienst op paleis

Land en volk centraal tijdens speciale kerstgebedsdienst op paleis

Tijdens een speciale kerstgebedsdienst op het presidentieel paleis hebben land en volk centraal gestaan in de gebeden van christelijke leiders. Deze gebedsdienst, in klein verband, heeft op maandag 20 december 2021 op uitnodiging van president Chandrikapersad Santokhi plaatsgevonden.
President Santokhi decoreert ruim 280 bloeddonoren

President Santokhi decoreert ruim 280 bloeddonoren

President Chandrikapersad Santokhi heeft 286 bloeddonoren gedecoreerd voor het feit dat zij door hun vrijwillige bijdrage vele levens redden. De ceremonie vond plaats op zondag 19 december op het presidentieel paleis. Het staatshoofd toonde zich ingenomen met de inzet van de bloeddonoren en bedankte hen voor deze nobele taak. Personen die 60 tot 100 keer en zélfs meer dan dat hun kostbaar bloed hebben gegeven, kregen een medaille opgespeld.
“Stop met overwegen en kom bewegen”

“Stop met overwegen en kom bewegen”

“Stop met overwegen en kom bewegen”. Met deze woorden luidde directeur-eigenaar Rajiv Makhanlal van Warrior Fit Movement op zondag 19 december 2021 het eerste Safe Exercise Area-project in, aan de dokter Sophie Redmondstraat. Het behelst een initiatief, waarbij een gedeelte van de weg elke zondag tussen 08.00 uur en 10.00 uur vrijgesteld zal zijn van verkeer en beschikbaar voor zij die willen bewegen. Enkele minuten voor de oproep van Makhanlal had president Chandrikapersad Santokhi de officiële aftrap van het project gedaan.
Regering Spanje doneert AstraZeneca-vaccins

Regering Spanje doneert AstraZeneca-vaccins

Suriname heeft 64.800 doses aan AstraZeneca-vaccins ontvangen van de Spaanse regering. De doses werden door honorair consul voor Spanje in Suriname, Mr. Guntur Humphrey Blom, overgedragen aan de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.
President Santokhi: “Regering voorstander van persvrijheid en vrije meningsuiting”

President Santokhi: “Regering voorstander van persvrijheid en vrije meningsuiting”

De regering is voorstander van persvrijheid en vrije meningsuiting. Het is geenszins haar beleid om de persvrijheid te beperken. Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 16 december 2021 in de Nationale Assemblee (DNA).
President Santokhi: “Meerjaren Ontwikkelingsplan biedt toekomstperspectief”

President Santokhi: “Meerjaren Ontwikkelingsplan biedt toekomstperspectief”

President Chandrikapersad Santokhi heeft in de Nationale Assemblee opgemerkt dat het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP 2022-2026) toekomstgericht is. Het staatshoofd heeft op 16 december 2021 in ’s lands vergaderzaal onderstreept dat het plan de bouwstenen vaststelt voor ontwikkeling tot 2050.
President Santokhi presenteert intenties regering voor Meerjaren Ontwikkelingsplan

President Santokhi presenteert intenties regering voor Meerjaren Ontwikkelingsplan

Het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2022-2026 zet in grote lijnen de richting, prioriteiten en uitvoering uiteen voor de groei- en moderniseringsfase en de jaren daarna. Tevens borduurt het voort op het Herstelplan 2020-2022. Een gedegen ontwikkelingsplan is cruciaal gelet op de financieel-economische crisis, de aanhoudende Covid-19-pandemie en de merkbare effecten van klimaatverandering.
Commissie Anti Corruptie Wet presenteert preventiebeleid aan regering

Commissie Anti Corruptie Wet presenteert preventiebeleid aan regering

De Commissie Anti Corruptie Wet heeft op woensdag 15 december 2021 de stand van zaken aan president Chandrikapersad Santhokhi gepresenteerd. Hierbij is de voorzitter van de Presidentiële Werkgroep Randvoorwaarden Implementatie Anti Corruptie Wet, Carmen Rasam, ingegaan op hoe de bemensing op de diverse ministeries en instanties zal plaatsvinden.
President kondigt consultaties aan voor Nationale Commissie Vision 2060

President kondigt consultaties aan voor Nationale Commissie Vision 2060

De regering wil in januari 2022 een Nationale Commissie Vision 2060 formuleren. Hiertoe zullen er met verscheidene organisaties gesprekken worden gevoerd. Het is de intentie van president Chandrikapersad Santokhi om nog voor het einde van dit jaar consultaties met alle politieke geledingen, maatschappelijke organisaties en functionele groeperingen te starten.
President Santokhi staat stil bij ongeval Wijdenboschbrug

President Santokhi staat stil bij ongeval Wijdenboschbrug

President Chandrikapersad Santokhi is tijdens zijn spreekbeurt in de Nationale Assemblee (DNA) terzake de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP 2022-2026) ingegaan op het ernstig verkeersongeval dat zich woensdag op de Jules Wijdenboschbrug heeft voorgedaan.
Suriname zal ook vanuit Caricom-voorzitterschap doelen realiseren

Suriname zal ook vanuit Caricom-voorzitterschap doelen realiseren

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 zal Suriname de belangrijke verantwoordelijkheid hebben om als voorzitter bij de conferentie van staatshoofden en regeringsleiders van de Caribische gemeenschap, te fungeren. “Wij zullen met visie en initiatief, op een effectieve manier leidinggeven aan deze functie om ook onze doelen, zoals eerder geschetst, te realiseren,” aldus president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 16 december 2021 in de Nationale Assemblee.
Uitvoering Herstelplan vordert

Uitvoering Herstelplan vordert

Van het aantal projecten dat in het Herstelplan is opgenomen, is zeker 20% reeds uitgevoerd. Zo laat Iris Sandel, voorzitter van de Implementatie Unit Herstelplan, optekenen. Het ondersteunend orgaan heeft op maandag 13 december 2021 rapportage gedaan aan president Chandrikapersad Santokhi over de stand van zaken rond de uit te voeren projecten. Voorzitter Sandel is niet ontevreden over de behaalde resultaten.
Regering geeft inhoud aan Public Sector Reform programma

Regering geeft inhoud aan Public Sector Reform programma

De structuren van de Public Sector Reform (PSR) zijn op woensdag 15 december 2021 geïnstalleerd. De PSR is verdeeld in een Beleidsmonitoringsgroep en een Interdepartementale Task Force. Van deze raad is president Chandrikapersad Santokhi de voorzitter en de ondervoorzitter, vicepresident Ronnie Brunswijk. Verder hebben nog een 6-tal ministers zitting in dit uitvoeringsorgaan.
Standpunt regering naar aanleiding van incident met journalist

Standpunt regering naar aanleiding van incident met journalist

De Regeringsraad onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi, in vergadering bijeen op woensdag 15 december 2021, heeft zich omstandig laten informeren over hetgeen zich heeft afgespeeld in de ontstane confrontatie tussen de journalist de heer Jason Pinas en het veiligheidspersoneel van de vicepresident voor het gebouw van de Nationale Assemblee (DNA) op 14 december 2021.