Overheid verstrekt noodhulppakketten te Domburg

Overheid verstrekt noodhulppakketten te Domburg

Te Domburg in het district Wanica is de overheid op dinsdag 22 juni begonnen met de distributie van levensmiddelenpakketten. De noodhulp is bedoeld voor personen die zwaar getroffen zijn door wateroverlast en de gevolgen van de Coronapandemie. Met deze pakketten wil de overheid de nood bij de burgers die het zwaarst zijn getroffen enigszins verzachten. Begonnen is om ruim 500 pakketten te verstrekken.
Distributie noodhulppakketten in Paramaribo start in ressort Welgelegen

Distributie noodhulppakketten in Paramaribo start in ressort Welgelegen

Het Bureau Eenheid van het Kabinet van de President zal starten met het uitdelen van noodhulppakketten in Paramaribo. Vandaag, donderdag 24 juni 2021, vindt de aftrap van het project “Distributie noodhulppakketten van de overheid” in het ressort Welgelegen plaats. De organisatie trekt samen met de ressortsraad- en districtsraadsleden van het gebied, militairen van het Nationaal Leger en andere ondersteunende diensten het veld in.
Indiase ambassadeur Mahender Singh Kanyal neemt afscheid van Suriname

Indiase ambassadeur Mahender Singh Kanyal neemt afscheid van Suriname

De ambassadeur van India in Suriname,Mahender Singh Kanyal, zit na bijkans drie jaren aan het einde van zijn diplomatieke missie en heeft officieel afscheid genomen van Suriname. Op woensdag 23 juni 2021 heeft hij in beslotenkring een afscheidsontmoeting gehad met president Chandrikapersad Santokhi op het Presidentieel Paleis.
Nog geen eenduidig standpunt religieuze leiders omtrent openstellen gebedshuizen

Nog geen eenduidig standpunt religieuze leiders omtrent openstellen gebedshuizen

President Chandrikapersad Santokhi heeft met verschillende religieuze leiders gesproken om input van de stakeholders tot zich te nemen met betrekking tot het bezoeken van gebedshuizen tijden deze turbulente tijden waarbij de effecten van de covid19 pandemie nopen tot een nieuw normaal. Tijdens de verschillende gesprekken kwam naar voren dat de religieuze organisaties op dit vlak nog geen eenduidig standpunt hebben.
Ook bewoners Wanica krijgen levensmiddelenpakket

Ook bewoners Wanica krijgen levensmiddelenpakket

Ook bewoners van het district Wanica die zwaar getroffen zijn door ondermeer de wateroverlast krijgen een levensmiddelenpakket van de overheid. De groep die in aanmerking komt, kon zich eerder via de overheidsstructuren registreren om in aanmerking te komen voor een pakket. Op zaterdag 19 juni kwamen de gebieden De Nieuwe Grond, Hanna’s Lust en omgeving aan de beurt.
Regering werkt aan breder gedragen tariefsaanpassing energie 2 days ago Kabinet van de President

Regering werkt aan breder gedragen tariefsaanpassing energie 2 days ago Kabinet van de President

Op basis van haar verantwoordelijkheid naar de samenleving is deze regering weer aan de slag gegaan met haar deskundigen om te komen tot een breder gedragen voorstel met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van de energietarieven.
Bureau Eenheid tevreden met uitvoering voedselproject in Westen, geen calamiteiten

Bureau Eenheid tevreden met uitvoering voedselproject in Westen, geen calamiteiten

Het Bureau Eenheid van het Kabinet van de President is bijzonder ingenomen met het verloop en de uitvoering van het Project “Landelijke distributie levensmiddelen” van de overheid dat vorig weekend in het westen van Suriname is gestart. Het project startte in Coronie en liep door naar Nickerie. “We zijn tevreden met wat wij tot nu toe hebben neergezet.
Bewoners Westelijke polders willen herhaling voedselproject overheid

Bewoners Westelijke polders willen herhaling voedselproject overheid

“Wij zijn de President Chandrikapersad Santokhi heel erg dankbaar voor de steun en hopen dat we elke maand in aanmerking zullen komen voor een levensmiddelenpakket. We zitten nu maanden zonder werk en hebben deze steun heel hard nodig”, zei bewoner Rakesh van de Westelijke Polder tijdens het in ontvangst nemen van een voedselpakket in het district Nickerie. Op donderdag 17 juni 2021 trok het team van Bureau Eenheid, de ressortraadsleden (rr) van het gebied en leden van Nationaal Leger in de verschillende wijken in de Westelijke Polders.
Directie FAI presenteert urgentieplan

Directie FAI presenteert urgentieplan

De directie van het nu volledig Surinaams bacoven producerend bedrijf, Food and Agriculture Industries (FAI), heeft haar urgentieplan gepresenteerd aan de regering. De presentatie is op 16 juni 2021 verzorgd op het kabinet van de president. FAI-directeur Permila Bissumbhar zegt dat het traject dat is uitgezet breedvoerig is besproken, zodat het duidelijk is voor alle partijen welke richting het bedrijf opgaat.
Grondenrechtenvraagstuk geniet hoge prioriteit bij regering Santokhi-Brunswijk

Grondenrechtenvraagstuk geniet hoge prioriteit bij regering Santokhi-Brunswijk

Het toekennen van grondenrechten aan onze Inheemse en Marrongemeenschappen, is reeds jaren een actueel onderwerp. Om te komen tot een effectieve uitvoering van de grondenrechten in Suriname is vanuit het kabinet van de President specifieke aandacht geschonken aan dit vraagstuk. In september 2020 is er een presidentiële commissie ingesteld die zich moet buigen over grondconversie en herziening grondbeleid.
Beleid president Santokhi tegen illegale drugs resulteert in onderschepping grote hoeveelheid cocaïne

Beleid president Santokhi tegen illegale drugs resulteert in onderschepping grote hoeveelheid cocaïne

Na gedegen nationale en internationale voorbereiding is heden een actie uitgevoerd door een gemengde eenheid bestaande uit o.a. Surinaamse inlichtingen en veiligheidsdiensten in samenwerking met de politie. Deze actie heeft er in geresulteerd dat een grote hoeveelheid cocaïne in beslag is genomen.
Landelijk voedselpakkettenproject verloopt vlot

Landelijk voedselpakkettenproject verloopt vlot

Het landelijke pakkettenproject van de overheid, dat zondag de tweede dag is ingegaan, verloopt tot nu toe heel vlot. Op twee locaties In Nieuw-Nickerie hebben militairen voedselpakketten ingeladen voor transport naar Apoera en Wageningen. Voor Apoera gaat het om 700 stuks die per ponton vervoerd zullen worden, terwijl er voor Wageningen 750 pakketten werden klaargelegd in een militaire truck.
Regering start landelijk distributie voedselpakketten project in Coronie

Regering start landelijk distributie voedselpakketten project in Coronie

De regering heeft op zaterdag 12 juni 2021 het landelijke voedselpakketten project gelanceerd in het district Coronie. De pakketten worden verstrekt aan burgers die op de een of ander manier getroffen zijn door wateroverlast en/of de COVID-19 pandemie. Het gaat om personen die als gevolg van de situatie moeite hebben om in hun directe behoefte te voorzien.
President Santokhi wil structurele oplossingen wateroverlast

President Santokhi wil structurele oplossingen wateroverlast

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens zijn bezoek aan Henar, in het district Nickerie, aangegeven dat er structurele oplossingen nodig zijn voor het vraagstuk van wateroverlast. Het staatshoofd heeft zich op 11 juni 2021 georiënteerd in het gebied La Beni, te Henar, dat getroffen is door wateroverlast.
President Santokhi oriënteert situatie dambreuk Henar

President Santokhi oriënteert situatie dambreuk Henar

President Chandrikapersad Santokhi begeeft zich richting het district Nickerie, om zich te oriënteren in het La Beni gebied, te Henar in het rijstdistrict. Het gebied dat bestaat uit veelal rijst arealen en een oppervlakte van enkele tienduizenden hectare beslaat, kampt al ruim een week met wateroverlast. Het ligt in de planning dat het staatshoofd op 11 juni 2021, in de vroege middag het gebied zal aandoen.