Regeringsdelegatie oriënteert zich in onder water gelopen gebieden

Regeringsdelegatie oriënteert zich in onder water gelopen gebieden

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich aan het hoofd van een regeringsdelegatie georiënteerd in verschillende gebieden die door de aanhoudende regens van de afgelopen dagen met wateroverlast te kampen hebben. Het staatshoofd werd vergezeld door vicepresident Ronnie Brunswijk en de ministers Riad Nurmohamed van Openbare Werken, Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport.
Speciaal instituut voor uitvoering aanbevelingen NRA-rapport

Speciaal instituut voor uitvoering aanbevelingen NRA-rapport

Er komt op korte termijn een speciaal instituut dat zal worden belast met de uitvoering van de aanbevelingen van het National Risk Assessment (NRA)-rapport. Dit gaf president Chandrikapersad Santokhi donderdag mee in het parlement toen hij de algemene en beleidsmatige zaken die thans actueel zijn, belichtte.
Installatie Presidentiële Onderzoekscommissie: ‘Vluchten vanuit Haïti naar Suriname’

Installatie Presidentiële Onderzoekscommissie: ‘Vluchten vanuit Haïti naar Suriname’

De regering is geconfronteerd met informatie dat er vanaf januari 2019 tot en met 22 april 2021, 15.627 Haïtiaanse staatsburgers, zijn afgereisd naar Suriname via de formele toegangswegen van het land. In diezelfde periode hebben 2.708 Haïtiaanse staatsburgers Suriname verlaten via de officiële grensposten.
Virtuele ontmoeting President Santokhi met leiding IMF

Virtuele ontmoeting President Santokhi met leiding IMF

De gesprekken tussen het onderhandelingsteam van Suriname en het Internationale Monetaire Fonds zijn, na maandenlange discussies, data-analyses en beoordeling van voorstellen, in een afrondende fase beland. In het kader hiervan vond op 28 april j.l. een virtuele ontmoeting plaats tussen de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi en de Plaatsvervangende Directeur van het IMF, de heer Mitsuhiro Furasawa.
President bespreekt knelpunten met bushouders

President bespreekt knelpunten met bushouders

Door tussenkomst van lid van het hoogste college van Staat, Sham Binda heeft de Particuliere Bushouders Organisatie (PLO) een werkbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. De deliberatie heeft plaatsgevonden op woensdag 28 april 2021 op het Kabinet van de President.
Belangenorganisaties markten hebben beraadslaging met president Santokhi

Belangenorganisaties markten hebben beraadslaging met president Santokhi

De Belangenorganisaties van de Centrale Markt Paramaribo, Markt Zuid en de Vreedzaam Markt hebben een werkbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Op woensdag 28 april 2021 is op het Kabinet van de President breedvoerig dialoog geweest over actuele vraagstukken de marktventers regarderende.
OKB overhandigt jaarverslag aan president Santokhi

OKB overhandigt jaarverslag aan president Santokhi

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft in de persoon van voorzitter Samseerali Sheik-Alibaks haar jaarverslag overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. Dit vond plaats op woensdag 28 april 2021 op het Kabinet van de President. In de Kiesregeling is vastgelegd dat het Onafhankelijk Kiesbureau jaarlijks voor 1 april jaarverslag moet uitbrengen aan de president van de Republiek Suriname en aan de voorzitter van De Nationale Assemblee.
Nationale Loonraad geïnstalleerd

Nationale Loonraad geïnstalleerd

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft de leden van de Nationale Loonraad geïnstalleerd op het Kabinet van de President. De leden werden ook toegesproken door President Chandrikapersad Santokhi De installatie heeft plaatsgevonden op 28 april 2021. Dit orgaan is bij wet belast met het geven van advies om te komen tot een algemeen minimum loon.
Regeringstop buigt zich over acute vraagstukken

Regeringstop buigt zich over acute vraagstukken

De samenleving kampt momenteel met enkele acute vraagstukken, die de aandacht van de regering hebben. De huidige wateroverlast, de kwestie rond het BAZO-kaartenbestand, COVID-19 en sociale ondersteuning zijn onderwerpen welke tijdens een regerings- en coalitietop aan de orde zijn gekomen. De regerings- en partijfunctionarissen kwamen op dinsdag 27 april 2021 bijeen.
Ministerieel team overlegt met

Ministerieel team overlegt met

De regering heeft nota genomen van de opmerkingen van verschillende vakbonden en vakcentrales om betrokken te worden bij de maatregelen, die doorgevoerd zullen worden bij het Herstelplan.
Regering ingenomen met succes Vliegende Brigade en overige werkarmen (1)

Regering ingenomen met succes Vliegende Brigade en overige werkarmen (1)

De regering is ingenomen met het door haar werkarmen geboekte succes. Hierbij is tijdens de meest recente interventie nu reeds de uitvoer van 40 containers illegaal hout voorkomen.
Regering ingenomen met succes Vliegende Brigade en overige werkarmen

Regering ingenomen met succes Vliegende Brigade en overige werkarmen

De regering is ingenomen met het door haar werkarmen geboekte succes. Hierbij is tijdens de meest recente interventie nu reeds de uitvoer van 40 containers illegaal hout voorkomen. Samen met de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) stuitte, de vorige maand door president Chandrikapersad Santokhi ingestelde Vliegende Brigade, recentelijk op een partij van 100 containers op de Nieuwe Haven.
Ministerieel team overlegt met vakbonden

Ministerieel team overlegt met vakbonden

De regering heeft nota genomen van de opmerkingen van verschillende vakbonden en vakcentrales om betrokken te worden bij de maatregelen, die doorgevoerd zullen worden bij het Herstelplan. Op vrijdag 23 april 2021 is een speciaal team bestaande uit de ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking; Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken; Financiën en Planning; en Economische Zaken en Technologische Innovatie.
Nickerie beschikt over eigen Kabinet van de President

Nickerie beschikt over eigen Kabinet van de President

Het district Nickerie beschikt over een eigen Kabinet van de President. Op donderdag 21 april 2021 heeft president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn eendaags bezoek aan het district een werkruimte in gebruik genomen. Het Kabinet van de President is voornemens om de aanwezigheid in de districten op te voeren om zo ook de participatie van de plaatselijke gemeenschappen en overheidsstructuren te verhogen en waar nodig extra te stimuleren.
President geeft startsein Sustainable Agricultural Productivity Program

President geeft startsein Sustainable Agricultural Productivity Program

In het district Nickerie heeft president Chandrikapersad Santokhi het startsein gegeven voor het door de IDB gefinancierde project Sustainable Agricultural Productivity Program. Dit project zal in de komende 4 jaren voor een bedrag van ruim 4 miljoen USD uitgevoerd worden.