Regering stimuleert sporten en bewegen met Safe Exercise Area

Regering stimuleert sporten en bewegen met Safe Exercise Area

Vanaf zondag 19 december aanstaande wordt een deel van de dokter Sophie Redmondstraat ingesteld als Safe Exercise Area. Dit project is op dinsdag 14 december tijdens een persconferentie aangekondigd door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Het ligt in de bedoeling sporten en bewegen te stimuleren in de strijd tegen niet-overdraagbare aandoeningen.
Tripartiet Overleg bespreekt Sociaal Vangnet

Tripartiet Overleg bespreekt Sociaal Vangnet

Het Sociaal Vangnet is een pakket van sociale voorzieningen die er – samen met de reguliere sociale voorzieningen – voor moet zorgen dat burgers die tijdelijk minder inkomsten hebben, vanwege maatregelen die genomen moeten worden om de economie te herstellen, niet in armoede vervallen.
Regering geeft startsein bouwkundige projecten

Regering geeft startsein bouwkundige projecten

Het ministerie van Openbare Werken (OW) c.q. de regering is in de startblokken voor de uitvoering van bouw- en stedenbouwkundige projecten. Het startsein hiervoor is op dinsdag 14 december 2021 gegeven door president Chandrikapersad Santokhi. Dit gebeurde middels de onthulling van een naambord bij het in renovatie zijnde gebouw van de Staatsraad.
Parlement start debatten Meerjaren Ontwikkelingsplan

Parlement start debatten Meerjaren Ontwikkelingsplan

De inhoudelijke behandeling van de ontwerp-wet houdende vaststelling van een Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 (Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026) is op maandag 13 december 2021 van start gegaan in De Nationale Assemblee (DNA). In het MOP is onder andere opgenomen dat er in de planperiode een gemiddelde reële loonstijging zal zijn van 17%.
Deelname president Santokhi aan virtuele ‘Summit for Democracy’

Deelname president Santokhi aan virtuele ‘Summit for Democracy’

Op 09 en 10 december jongstleden heeft president Chandrikapersad Santokhi geparticipeerd aan de tweedaagse virtuele ‘Summit for Democracy’, die georganiseerd werd door de Verenigde Staten van Amerika (VSA) en voorgezeten door president Joe Biden. Meer dan 100 deelnemers, waaronder staatshoofden regeringsleiders, internationale- en maatschappelijke organisaties, maakten deel uit van dit evenement.
Commissie Maatschappelijke Dienstverlening geïnstalleerd

Commissie Maatschappelijke Dienstverlening geïnstalleerd

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JusPol) heeft de Commissie Maatschappelijke Dienstverlening geïnstalleerd. De werkgroep wordt voorgezeten door drs. Georgine Acton en heeft onder andere als taak professionele begeleiding en nazorg te bieden aan gedetineerden. De installatie heeft op maandag 13 december 2021 plaatsgevonden.
Dorpen Papatam voorzien van elektriciteit

Dorpen Papatam voorzien van elektriciteit

Het dorp Akoloi Kondee te Papatam is op zondag 12 december 2021 voorzien van 1×24 uur elektriciteit. In november 2020 startte het elektrificatieproject en heeft na één jaar 15 gebieden op het elektriciteitsnet aangesloten. “Behalve dorpen als Moengotapu, Pelgrimkondre en Dantapu zijn ook de Van Pettenpolder en het Lachmanproject in Nickerie voorzien van elektriciteit”, benadrukt minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen.
Regering werkt aan eigen voorstel wet ¨Openbaarheid van Bestuur¨

Regering werkt aan eigen voorstel wet ¨Openbaarheid van Bestuur¨

10 jaren lang heeft de huidige oppositie de kans gekregen om de wet ¨Openbaarheid van Bestuur¨ aan te nemen. Dit is niet gedaan. Deze regering is menens om dit wetsproduct wel tot stand te brengen. Hiertoe komt de regering binnen afzienbare tijd met een eigen wetsvoorstel. Op de eerste meeting van de regeringsraad, in de eerste week van januari 2022, staat dit wetsproduct op de agenda.
Personeel en oud-werknemers PCS onderscheiden door President Santokhi

Personeel en oud-werknemers PCS onderscheiden door President Santokhi

In het kader van het 25e lustrumjaar van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) op 01 oktober 2020, oftewel de 125ste verjaardag van de instelling, werd op zaterdag 11 december 2021 een groep oud-medewerkers en personeel van deze instelling gedecoreerd door president Chandrikapersad Santokhi. Elf personen zijn onderscheiden met de “Ere-medaille in zilver verbonden aan de Ere-orde van de palm” en 8 met de ere-medaille in goud verbonden aan de Ere-orde van de Palm. De heer Arunkumar Bisesser is onderscheiden met de Ere-medaille in goud verbonden aan de Ere-orde van de Gele Ster, Carmen Brondenstein en Amrita Sardjoe-Rattan zijn benoemd tot Ridder in de Ere-orde van de Palm. Rabindernath Khoenkhoen is Officier in de Ere-orde van de Palm en Kamlawatie Nannan Panday-Jhinhoeri kreeg de hoogste onderscheiding, Commandeur in de Ere-orde van de Palm.
Waterproductiecentrum La Liberté in gebruik genomen

Waterproductiecentrum La Liberté in gebruik genomen

Een belangrijke stap is gezet in de richting van optimale drinkwatervoorziening voor Commewijne. Het zeer moderne waterproductiecentrum is op vrijdag 10 december 2021 in gebruik genomen. President Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en diverse regeringsfunctionarissen waren aanwezig voor de ceremoniële ingebruikname.
President Santokhi acht snelle en deugdelijke rechtspraak van groot belang

President Santokhi acht snelle en deugdelijke rechtspraak van groot belang

Suriname koerst naar een nieuwe fase in haar ontwikkeling; een fase van economische voorspoed en maatschappelijke verbeteringen. In deze fase is een snelle en deugdelijke rechtspraak van bijzonder groot belang. Het is volgens president Chandrikapersad Santokhi een conditio sine qua non voor voorspoedige economische ontwikkeling. Het staatshoofd zei het voorgaande op woensdag 8 december 2021 bij de beëdiging van mr. Sieglien Sewdien als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie.
Oud-minister Fernald overhandigt nieuwste boekwerk aan president Santokhi

Oud-minister Fernald overhandigt nieuwste boekwerk aan president Santokhi

Oud-minister van Defensie, Ivan Fernald, heeft het eerste exemplaar van zijn boek “Moeizame opbouw en snelle afbraak” overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. De overhandiging vond plaats op het Kabinet van de President op 8 december 2021. Het boek is een exposé van de politiek maatschappelijke ontwikkelingen die zich in de periode 2010-2020 hebben voltrokken in ons land.
Mr. Blom en mr. Sewdien versterken Tuchtcollege voor het Notariaat en Hof van Justitie December 9, 2021

Mr. Blom en mr. Sewdien versterken Tuchtcollege voor het Notariaat en Hof van Justitie December 9, 2021

Mr. Guntur Humphrey Blom en mr. Sieglien Sewdien zijn door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd als respectievelijk lid van het Tuchtcollege voor het Notariaat en plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie. Het staatshoofd noemde de nieuwbakken leden bij deze gelegenheid bouwstenen, die bijdragen aan het verbeteren van de democratische rechtstaat. De beëdiging vond plaats op woensdag 8 december 2021 op het presidentieel paleis.
President Santokhi neemt virtueel deel aan internationale Summit for Democracy

President Santokhi neemt virtueel deel aan internationale Summit for Democracy

Joe Biden, president van de Verenigde Staten van Amerika, heeft op 9 december 2021 de “Summit for Democracy” gehouden. Dit internationaal virtueel event is bijgewoond door andere wereldleiders, gouvernementele en non-gouvernementele deelnemers. Tijdens deze summit richt president Santokhi zich tot de regeringsleiders. Het doel van dit event is tweevoudig. Ten eerste om toezeggingen en initiatieven over de drie belangrijkste thema’s te versterken; namelijk de democratie, corruptiebestrijding, het bevorderen van respect voor mensenrechten en verdediging tegen dictatuur.
Aanpassing pompprijs unleaded niet te omzeilen, dieselprijs blijft stabiel

Aanpassing pompprijs unleaded niet te omzeilen, dieselprijs blijft stabiel

Na intensief overleg binnen de ministerraad komt de regering tot de slotsom dat haar geen andere keus rest dan te gaan naar marktconforme prijzen voor brandstof. Om dit beleid vanuit alle relevante stakeholders te ontwikkelen, heeft de regering een maand uitgetrokken. Het besluit is vandaag genomen om tot dan de prijzen als volgt vast te stellen. Per donderdag 9 december 00:01 a.m. kost diesel SRD 17,95 en unleaded SRD 17,90 per liter. Dat komt neer op een verhoging van SRD 1,95 voor unleaded en een gelijkblijvende prijs voor diesel. Elke verhoging voor dat moment zal ernstig worden afgestraft.