Trimbaan Kabinet President moet sport en teamgeest bevorderen

Trimbaan Kabinet President moet sport en teamgeest bevorderen

Op het terrein van het Kabinet van de President is een trim- cq. sportbaan in gebruik genomen. De bedoeling hierachter is om door middel van sport een gezond leven en vooral de teamgeest onder het personeel en de leden van het kabinet te bevorderen.
Schoolcampus Para moet katalysator voor ontwikkeling zijn

Schoolcampus Para moet katalysator voor ontwikkeling zijn

De schoolcampus op Hanover in het district Para moet een spin-off effect naar overige gebieden teweegbrengen en tevens een katalysator zijn voor de ontwikkeling van het district. Zo blikte president Chandrikapersad Santokhi vooruit voordat hij op zondag 7 maart 2021 op de eerdergenoemde plantage in het zuidelijk gelegen district de eerste steen legde voor de bouw van het woon- en leef scholencomplex.
Stortwerkzaamheden platform drinkwater waterinstallatie Commewijne gestart

Stortwerkzaamheden platform drinkwater waterinstallatie Commewijne gestart

Het startsein voor het storten van een platform ten behoeve van een nieuwe drinkwaterinstallatie en aanleg van bijbehorende distributie leiding in Commewijne, is een feit. In februari 2020 is de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) gestart met de bouw van een waterproductiecentrum te La Liberte in Commewijne.
President Santokhi discussieert met banken over financiële sector

President Santokhi discussieert met banken over financiële sector

President Chandrikapersad Santokhi is geïnformeerd over de financiële sector. Op vrijdag 5 maart 2021 is het staatshoofd door alle bankiers geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de financiële sector. Ook is er gediscussieerd over hoe de sector efficiënter gemaakt kan worden en wat daarvoor nodig is.
Ontwerpwet “Oprichting Suriname Investment Enterprise” nog in behandeling

Ontwerpwet “Oprichting Suriname Investment Enterprise” nog in behandeling

Vanuit de media is aangegeven dat de Staatsraad de ontwerpwet “Oprichting Suriname Investment Enterprise” heeft goedgekeurd. De Staatsraad wilt middels deze aangeven dat de ontwerpwet houdende toestemming tot oprichting door de Staat van een naamloze vennootschap Suriname Investment Enterprise N.V. ...
Ashwin Chitanie zet bij president in op beleid voor mens met een beperking

Ashwin Chitanie zet bij president in op beleid voor mens met een beperking

Verder ontwikkelen van beleid voor de mens met een beperking. Dat is waar Ashwin Chitanie op inzet. De gewezen onderdirecteur Kategoriaal Maatschappelijk Werk heeft op donderdag 4 maart 2021 de onderzoeksresultaten van zijn masters-thesis overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi.
Vliegende Brigade wil illegale doorvoerhandel en smokkel halt toeroepen

Vliegende Brigade wil illegale doorvoerhandel en smokkel halt toeroepen

Hoewel producten uit de doorvoerhandel niet op de lokale markt terecht mogen komen, is dat voor 75% wel het geval. De Vliegende Brigade Prijscontrole die reeds enkele dagen actief is, wil deze vorm van handel en smokkel over de grenzen een halt toeroepen.
“Ongebreidelde prijsverhogingen samenzwering keten van boevenbende”

“Ongebreidelde prijsverhogingen samenzwering keten van boevenbende”

“Een samenzwering van verschillende actoren binnen de value chain, van import tot consument” en een “keten waarin een boevenbende en criminelen opereren”. Zo typeren respectievelijk districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost en Pertab Goerdayal de ongebreidelde prijsverhogingen en zij die zich hieraan schuldig maken.
Zorgdeskundige: “Nieroperaties SVZ volgens internationale standaarden”

Zorgdeskundige: “Nieroperaties SVZ volgens internationale standaarden”

Zorgdeskundige Mirza Idu van het Diaspora Medisch Team zegt dat de nieroperaties in het St. Vincentius Ziekenhuis volgens internationale standaarden zullen geschieden. Hij gaf voorafgaand aan de opening van de kliniek voor niertransplantatie middels een presentatie een uiteenzetting van aspecten die gepaard gaan met nieroperaties.
Telesur bespreekt oplossingsmodellen met president Santokhi

Telesur bespreekt oplossingsmodellen met president Santokhi

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) heeft in een ontmoeting met president Chandrikapersad Santokhi diverse oplossingsmodellen besproken. In deze periode van crisis waarin wij momenteel leven, is het voor Telesur belangrijk om samen met de regering te werken aan gepaste oplossingen voor diverse vraagstukken.
President Santokhi opent Polikliniek Niertransplantatie

President Santokhi opent Polikliniek Niertransplantatie

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 3 maart 2021 de ceremoniële opening verricht van de polikliniek voor niertransplantaties in het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ). Directeur Manodj Hindori van het ziekenhuis noemt deze dag een bijzondere voor de nierpatiënten in Suriname.
SBB bespreekt houtexport met president Santokhi

SBB bespreekt houtexport met president Santokhi

De leiding van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft tijdens een vervolggesprek met president Chandrikapersad Santokhi de houtverkoop en -export met het staatshoofd besproken. Het vervolggesprek op dinsdag 2 maart 2021 was in het kader van de reguliere instructiemeetings die de president heeft met de leiding van de verschillende staatsbedrijven. Bij deze ontmoetingen wordt het beleid welke de regering via deze ondernemingen wenst uit te voeren besproken, terwijl het staatshoofd ook wordt geïnformeerd over de stand van zaken bij de parastatalen.
First Lady brengt hulde aan personeel MMC en gedenkt huishoudens Nickerie

First Lady brengt hulde aan personeel MMC en gedenkt huishoudens Nickerie

First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft hulde en dank uitgebracht aan het personeel van het Mungra Medisch Centrum (MMC) voor de getoonde inzet de afgelopen periode in het kader van het helpen beteugelen van de COVID-19 pandemie.
Startsein gegeven voor elektrificatieproject Van Pettenpolder

Startsein gegeven voor elektrificatieproject Van Pettenpolder

President Chandrikapersad Santokhi heeft aan het hoofd van een regeringsdelegatie een bezoek gebracht aan het district Nickerie. Dit bezoek was in het kader van het elektrificatieproject van de Energie Bedrijven Suriname in het Van Pettenpolder gebied.
President Santokhi: Geen cent verduisterd of uitgegeven aan nieuwe NV

President Santokhi: Geen cent verduisterd of uitgegeven aan nieuwe NV

President Chandrikapersad Santokhi heeft in De Nationale Assemblee (DNA) aangegeven, dat geen cent is verduisterd of uitgegeven aan een nieuw op te richten naamloze vennootschap zoals door sommigen wordt beweerd. Het staatshoofd geeft aan, dat er wel procedurele fouten zijn gemaakt die hebben geleid tot onduidelijkheid in de samenleving.