Commissie Diasporakapitaal heeft adviesrapport af

Commissie Diasporakapitaal heeft adviesrapport af

In oktober 2020 heeft president Chandrikapersad Santokhi de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank geïnstalleerd. Deze commissie had onder meer als taak onderzoek te doen naar mogelijkheden hoe diasporakapitaal naar de Republiek Suriname te krijgen. De commissie heeft voortvarend werk verricht en het rapport binnen de vastgestelde termijn van drie maanden afgerond.
Regering wil inkomsten houtexport terug in de samenleving

Regering wil inkomsten houtexport terug in de samenleving

De inkomsten uit de export van hout moeten terugvloeien naar de samenleving. “De natuurlijke hulpbronnen behoren toe aan het volk van Suriname en zij moet er profijt van hebben”. Het voorgaande zei president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 7 januari 2021 tijdens een instructiemeeting met de directie en Raad van Commissarissen (RvC) van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Ook minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zat aan bij dit onderhoud.
Commewijne en Marowijne moeten binnen zes maanden op waterleidingnet

Commewijne en Marowijne moeten binnen zes maanden op waterleidingnet

De districten Commewijne en Marowijne moeten binnen zes maanden volledig op het waterleidingnet worden aangesloten. Dat is wat de regering heeft meegegeven aan de directie van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). President Chandrikapersad Santokhi zei tijdens een reguliere instructiemeeting met de SWM op donderdag 7 januari 2021 dat dit ook beloofd was aan de districten.
President Santokhi benadrukt modernisering en automatisering MI GLIS

President Santokhi benadrukt modernisering en automatisering MI GLIS

Het MI GLIS is aan verandering toe. Het programma van modernisering en automatisering zullen volgens president Chandrikapersad Santokhi versneld moeten worden doorgevoerd. Het staatshoofd heeft op dinsdag 5 januari 2021 Glenda Heikerk en Ganeshkoemar Kandhai beëdigd en benoemd tot respectievelijk directeur en hypotheekbewaarder bij dit Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem. Automatiseren leidt, aldus de president, ertoe dat de burger beter, sneller en makkelijker bediend wordt, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheid tot corruptieve handelingen worden verminderd. Vooral de snelheid moet volgens hem worden verbeterd.
Functie van bewaarder essentieel voor stelsel van registergoederen

Functie van bewaarder essentieel voor stelsel van registergoederen

De hypotheekbewaarder is een essentieel instituut en vervult essentiële taken en diensten die noodzakelijk zijn in een geordende democratische samenleving, alsook in de bescherming van eigendom van en zakelijke rechten op registergoederen. Zo richtte president Chandrikapersad Santokhi zich op dinsdag 5 januari 2021 tot Ganeshkoemar Kandhai bij diens benoeming tot bewaarder van de openbare registers en de percelenadministratie bij het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI GLIS).
President Santokhi houdt Nieuwjaarsreceptie voor vertegenwoordigers Chinese gemeenschap

President Santokhi houdt Nieuwjaarsreceptie voor vertegenwoordigers Chinese gemeenschap

Verschillende Chinese media hebben melding van gemaakt dat president Chandrikapersad Santokhi op 12 december 2020 een nieuwjaarreceptie heeft gehouden om de bijdrage van de Chinese gemeenschap te belichten. De nieuwjaarsreceptie werd gehouden in het presidentieel paleis. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door de Chinese Ambassadeur Liu Quan, vertegenwoordigers van de diverse Chinese verenigingen, minister van het huidige kabinet, vertegenwoordigers cab de verschillende overzeese Chinese delegaties en anderen.

President Santokhi spreekt 7e CARICOM – Cuba Topontmoeting toe

President Chandrikapersad Santokhi heeft de zevende Topontmoeting tussen CARICOM –Cuba toegesproken. Bij die gelegenheid op 8 december heeft het Staatshoofd ondermeer de jarenlange banden met Cuba gememoreerd.
President Santokhi bedankt frontliniewerkers in nieuwjaarstoespraak

President Santokhi bedankt frontliniewerkers in nieuwjaarstoespraak

President Chandrikapersad Santokhi heeft in zijn nieuwjaarstoespraak een speciaal woord van dank gericht aan de frontliniewerkers in de strijd tegen COVID-19. “We denken vanavond in het bijzonder aan onze frontlinie werkers, die ondanks het risico voor hun eigen gezondheid, voor ons blijven zorgen. Ook op een avond als deze. Ik wil ze allemaal opnieuw bedanken voor hun inzet en ik vraag u om hetzelfde te doen, door u aan de maatregelen te houden, zodat zij het wat rustiger kunnen hebben.”
“Verandering zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden”

“Verandering zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden”

Verandering zal volgens president Chandrikapersad Santokhi niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Het staatshoofd zegt in zijn nieuwjaarstoespraak aan de vooravond van 2021 het voorgaande als geen ander te beseffen. Hij benadrukt dat er een realiteit is waar er rekening mee gehouden moet worden.
President Chandrikapersad Santokhi: “2021 moet jaar worden van geloof in onszelf”

President Chandrikapersad Santokhi: “2021 moet jaar worden van geloof in onszelf”

“Het nieuwe jaar moet een jaar worden waarin we ons vooral richten op “geloof in onszelf””. Dit zegt president Chandrikapersad Santokhi in zijn eerste nieuwjaarstoespraak aan de vooravond van 2021. Zich richtend op datgene wat voor ons ligt, legt het staatshoofd de nadruk op het geloof in het versterken van onze waardigheid, onze onafhankelijkheid en het besef dat wij als Surinamers, in een van de mooiste landen van de wereld wonen.