President Santokhi op werkbezoek naar Nederland

President Santokhi op werkbezoek naar Nederland

President Chandrikapersad Santokhi en Minister-President Mark Rutte van Nederland hebben elkaar telefonisch gesproken om de stand van zaken in de relatie tussen Suriname en Nederland te bespreken. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op woensdag 13 januari 2021.
President Santokhi participeert in 13de Spoed Vergadering van CARICOM-leiders

President Santokhi participeert in 13de Spoed Vergadering van CARICOM-leiders

President Chandrikapersad Santokhi heeft geparticipeerd aan de dertiende Spoed Vergadering van CARICOM-leiders. Op 12 januari 2021 heeft, onder leiding van de huidige CARICOM Voorzitter, de Premier van Trinidad en Tobago, de 13de Speciale Spoedvergadering van de Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) via video conferentie, plaatsgevonden.
COVID-19 steun op basis van verantwoord systeem

COVID-19 steun op basis van verantwoord systeem

President Chandrikapersad Santokhi benadrukt dat steun aan personen en bedrijven naar aanleiding van de effecten van COVID-19, niet van de baan is. Bij het aantreden van deze regering is gesteld dat het vorige COVID fonds geëvalueerd zou worden. Een deel van de evaluatie is gestuurd naar de Centrale Lands Accountant Dienst (CLAD) voor nader onderzoek.
President Santokhi: “Regering start tijdig met MOP 2021-2026”

President Santokhi: “Regering start tijdig met MOP 2021-2026”

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften is de regering reeds begonnen met de opstelling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2021-2026. Volgens president Chandrikapersad Santokhi is tijdig hiermee gestart omdat het vorig jaar goedgekeurd MOP dit jaar gaat expireren.
Multifunctioneel Centrum voor ontwikkeling van Inheemsen

Multifunctioneel Centrum voor ontwikkeling van Inheemsen

Stichting Super Liga der Tucajana heeft wederom een onderhoud gehad met president Chandrikapersad Santokhi met het oog op de ontwikkeling van de inheemsen op voornamelijk agrarisch gebied. Bureau Eenheid zal in opdracht van het staatshoofd deze samenwerking verder mede-coördineren en -monitoren.
Vervallen BAZO- en BZV-kaarten verlengd tot 28 februari 2021

Vervallen BAZO- en BZV-kaarten verlengd tot 28 februari 2021

De geldigheid van de BAZO- en BZV-kaarten, met een vervaldatum tussen 31 juli 2020 en 31 december 2020, is verlengd tot en met 28 februari 2021. Dat betekent dat tot en met 28 februari de zorg en dienstverlening aan personen die in het bezit zijn van een BAZO- of BZV-kaart normaal zal plaatsvinden. Dit besluit is genomen op zondag 10 januari 2021 tijdens een ontmoeting tussen de regering en de Nationale Assemblee (DNA).
Commissie Diasporakapitaal heeft adviesrapport af

Commissie Diasporakapitaal heeft adviesrapport af

In oktober 2020 heeft president Chandrikapersad Santokhi de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank geïnstalleerd. Deze commissie had onder meer als taak onderzoek te doen naar mogelijkheden hoe diasporakapitaal naar de Republiek Suriname te krijgen. De commissie heeft voortvarend werk verricht en het rapport binnen de vastgestelde termijn van drie maanden afgerond.
Regering wil inkomsten houtexport terug in de samenleving

Regering wil inkomsten houtexport terug in de samenleving

De inkomsten uit de export van hout moeten terugvloeien naar de samenleving. “De natuurlijke hulpbronnen behoren toe aan het volk van Suriname en zij moet er profijt van hebben”. Het voorgaande zei president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 7 januari 2021 tijdens een instructiemeeting met de directie en Raad van Commissarissen (RvC) van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Ook minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zat aan bij dit onderhoud.
Commewijne en Marowijne moeten binnen zes maanden op waterleidingnet

Commewijne en Marowijne moeten binnen zes maanden op waterleidingnet

De districten Commewijne en Marowijne moeten binnen zes maanden volledig op het waterleidingnet worden aangesloten. Dat is wat de regering heeft meegegeven aan de directie van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). President Chandrikapersad Santokhi zei tijdens een reguliere instructiemeeting met de SWM op donderdag 7 januari 2021 dat dit ook beloofd was aan de districten.
President Santokhi benadrukt modernisering en automatisering MI GLIS

President Santokhi benadrukt modernisering en automatisering MI GLIS

Het MI GLIS is aan verandering toe. Het programma van modernisering en automatisering zullen volgens president Chandrikapersad Santokhi versneld moeten worden doorgevoerd. Het staatshoofd heeft op dinsdag 5 januari 2021 Glenda Heikerk en Ganeshkoemar Kandhai beëdigd en benoemd tot respectievelijk directeur en hypotheekbewaarder bij dit Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem. Automatiseren leidt, aldus de president, ertoe dat de burger beter, sneller en makkelijker bediend wordt, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheid tot corruptieve handelingen worden verminderd. Vooral de snelheid moet volgens hem worden verbeterd.
Functie van bewaarder essentieel voor stelsel van registergoederen

Functie van bewaarder essentieel voor stelsel van registergoederen

De hypotheekbewaarder is een essentieel instituut en vervult essentiële taken en diensten die noodzakelijk zijn in een geordende democratische samenleving, alsook in de bescherming van eigendom van en zakelijke rechten op registergoederen. Zo richtte president Chandrikapersad Santokhi zich op dinsdag 5 januari 2021 tot Ganeshkoemar Kandhai bij diens benoeming tot bewaarder van de openbare registers en de percelenadministratie bij het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI GLIS).
President Santokhi houdt Nieuwjaarsreceptie voor vertegenwoordigers Chinese gemeenschap

President Santokhi houdt Nieuwjaarsreceptie voor vertegenwoordigers Chinese gemeenschap

Verschillende Chinese media hebben melding van gemaakt dat president Chandrikapersad Santokhi op 12 december 2020 een nieuwjaarreceptie heeft gehouden om de bijdrage van de Chinese gemeenschap te belichten. De nieuwjaarsreceptie werd gehouden in het presidentieel paleis. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door de Chinese Ambassadeur Liu Quan, vertegenwoordigers van de diverse Chinese verenigingen, minister van het huidige kabinet, vertegenwoordigers cab de verschillende overzeese Chinese delegaties en anderen.

President Santokhi spreekt 7e CARICOM – Cuba Topontmoeting toe

President Chandrikapersad Santokhi heeft de zevende Topontmoeting tussen CARICOM –Cuba toegesproken. Bij die gelegenheid op 8 december heeft het Staatshoofd ondermeer de jarenlange banden met Cuba gememoreerd.
President Santokhi bedankt frontliniewerkers in nieuwjaarstoespraak

President Santokhi bedankt frontliniewerkers in nieuwjaarstoespraak

President Chandrikapersad Santokhi heeft in zijn nieuwjaarstoespraak een speciaal woord van dank gericht aan de frontliniewerkers in de strijd tegen COVID-19. “We denken vanavond in het bijzonder aan onze frontlinie werkers, die ondanks het risico voor hun eigen gezondheid, voor ons blijven zorgen. Ook op een avond als deze. Ik wil ze allemaal opnieuw bedanken voor hun inzet en ik vraag u om hetzelfde te doen, door u aan de maatregelen te houden, zodat zij het wat rustiger kunnen hebben.”
“Verandering zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden”

“Verandering zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden”

Verandering zal volgens president Chandrikapersad Santokhi niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Het staatshoofd zegt in zijn nieuwjaarstoespraak aan de vooravond van 2021 het voorgaande als geen ander te beseffen. Hij benadrukt dat er een realiteit is waar er rekening mee gehouden moet worden.