Adviseur kabinet president niet belast met bouw markt Nickerie

Adviseur kabinet president niet belast met bouw markt Nickerie

11-08-2021

Hij zegt dat het document zijn oorsprong vindt in een aantal activiteiten en verwijst naar december 2020 toen president het Project Management Team in Nickerie installeerde. Dit team kreeg de opdracht om projecten te identificeren door en voor Nickerie en die relevant zijn voor de ontwikkeling van het district. Er werden 33 projecten geïdentificeerd en ingediend voor goedkeuring. Een van de prioriteiten was de bouw c.q. renovatie van de openbare markt Nickerie. Hiervoor mochten er projectvoorstellen worden ingediend. Recentelijk ontving het Kabinet van de President zo’n projectvoorstel. De procedure is dat het staatshoofd zich bij binnengekomen documenten laat adviseren door een team, in het bijzonder door de adviseur die bekend is met de materie.

Badjalala is adviseur Materieel en Logistiek. Het projectvoorstel werd eerst naar hem gestuurd voor zijn inzichten en advies, die hij als zodanig heeft vervat aan de president. Vervolgens is het document met het toegevoegde advies bekeken binnen het managementteam van het kabinet en goedgekeurd voor verdere uitvoering. Directeur Hardien benadrukt dat aan adviseur Badjajala goedkeuring wordt gegeven voor het projectvoorstel onder duidelijke aantekening dat de verdere uitvoering zal dienen geschieden conform de vigerende overheidsregels en in overleg en samenspraak met alle actoren die bijkomen kijken. De kabinetsdirecteur zegt dat het nu slechts de voorbereidingsfase betreft. De volgende fase is die van uitvoering conform de gebruikelijke overheidswetgeving en -regelgeving voor de uitvoering van grote projecten.