Begroting 2022 gestoeld op gezonde balans, realisme en toekomstperspectief

Begroting 2022 gestoeld op gezonde balans, realisme en toekomstperspectief

11-11-2021

Het afgelopen jaar is geen gemakkelijke, maar wel een vruchtbaar jaar geweest. Zo blikte president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 11 november 2021 terug in zijn betoog bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in het parlement. Het staatshoofd spreekt van een vruchtbaar jaar, in die zin dat de regering door de genomen maatregelen om de economie weer gezond te maken, een begroting heeft kunnen presenteren die gestoeld is op een gezonde balans. “Een begroting die gebaseerd is op realisme, geïnspireerd op toekomstperspectief, en als doel heeft ons land en het gehele Surinaamse volk, in het bijzonder de sociaal-zwakkeren, in versneld tempo tot ontwikkeling te brengen,” aldus de president.

In de begroting voor het dienstjaar 2022 zijn tal van projecten en programma’s vervat, die op basis van goed bestuur en transparant leiderschap, uitgevoerd zullen worden. Deze projecten en programma’s zijn gericht op de bestrijding van armoede, versterking van het midden- en klein bedrijf, het creëren van werkgelegenheid en een efficiënter uit te voeren sociaal beleid. Met de intrede van de nieuwe olie- en gaseconomie zullen deze projecten en programma’s een extra impuls krijgen en bijdragen aan Surinames welvaartsontwikkeling.

Terugblikkend merkte het staatshoofd als volgt op: ‘’In een jaar tijd hebben wij ons gericht op het genezen van de ergste wonden in onze sociaal-maatschappelijke en financieel-economische orde. Er zijn bij de urgentiefase moeilijke en soms pijnlijke maatregelen doorgevoerd, maar het pad richting een beter Suriname is met steun van de gehele samenleving gekozen.’’

Het pad biedt volgens hem mogelijkheden en infrastructuren waarbij eenieder in de samenleving de kans krijgt om vooruit te plannen en te genieten van de ontwikkelingen. Goed onderwijs op diverse niveaus, zowel praktisch beroepsgericht als academisch wetenschappelijk, is daartoe een vereiste. Op het pad naar een beter Suriname zal er hervormd worden. De hervormingen zullen gericht zijn op onder meer scheppen van werkgelegenheid en bestrijden van armoede. In dit kader dient het land voorbereid te worden op een potentiele olie- en gaseconomie. In dit kader zullen grote delen van de samenleving ook voorbereid moeten worden op een transitie van de tertiaire sector naar het bedrijfsleven.