CDS-personeel op werkvloer geswabt wegens besmettingen

CDS-personeel op werkvloer geswabt wegens besmettingen

13-10-2021

Bij de Communicatie Dienst Suriname (CDS) zijn vanwege enkele Covid-19-besmettingen, die in het afgelopen weekend zijn vastgesteld, sneltesten afgenomen bij het personeel. De swabs zijn uitgevoerd op 13 oktober 2021. CDS-directeur Alven Roosveld zegt dat er ter beheersing en voorkoming van verdere verspreiding van het virus op de werkvloer besloten is het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) uit te nodigen om swabs te doen.

De CDS-topman zegt verder dat deze activiteit van belang is voor de continuering van de bedrijfsvoering onder omstandigheden, waarbij de kans op verspreiding wordt geminimaliseerd. “Wij kunnen het niet permitteren om met andere mensen in contact te komen en daar een bron van verspreiding te zijn. U moet zich voorstellen met dertig mensen op de werkvloer vandaag, die naar 5 verschillende plekken gaan, betekent dat elke plek die we aandoen wij een potentieel gevaar kunnen zijn. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons om ervoor te zorgen dat wij deze omgeving veilig houden en dat wij geen gevaar vormen voor de mensen bij wie wij langskomen.”

Roosveld doet een beroep op personeel, ongeacht de werkplek, om de eigen verantwoordelijkheid te dragen, om zodoende de gezondheid van zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen. Dit kan door de geldende Covid-19-maatregelen in acht te blijven nemen. Hij drukt ook werkgevers op het hart om alles eraan te doen om de werkomstandigheden en werkplekken zo veilig als mogelijk te houden. “Als wij allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, door te werken aan veilige omstandigheden, dan werken wij remmend op de verspreiding van deze ziekte”, aldus Roosveld