Clusterteam ministers bespreekt belangrijke vraagstukken

Clusterteam ministers bespreekt belangrijke vraagstukken

18-01-2021
Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zijn door het clusterteam van ministers enkele belangrijke vraagstukken binnen de samenleving besproken. Deze ontmoeting vond plaats op maandag 18 januari, onder leiding van BIBIS-minister Albert Ramdin. Bij deze meeting zaten ook aan de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Financiën en Planning, Volksgezondheid, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Vanwege de sociaaleconomische situatie in het land is door president Chandrikapersad Santokhi gevraagd elke maandag bijeen te komen op het ministerie van BIBIS om de knelpunten van die week te bespreken.

“Vandaag is gesproken over de COVID-situatie wat te doen om geleidelijk op verantwoorde en gecontroleerde manier over te gaan naar normalisatie”, zei de BIBIS-bewindsman. Volgens hem zal aan het einde van deze week nagegaan worden of er versoepeling kan komen voor vooral het bedrijfsleven. Hiervoor zullen, samen met het Outbreak Management Team besluiten genomen worden welke maatregelen anders zullen zijn.

Daarnaast is ook gesproken over de levensstandaard in de samenleving. Een van de zaken die daarbij speelt is de wisselkoers, de importen die tegen hoge koersen zijn binnengebracht dan de vastgestelde centrale bank koers. “Daarover zijn de besluiten duidelijk. De import van basisgoederen zal gefinancierd worden tegen de bank koers, ook al is het duurder ingekocht, zodat de prijzen in de winkels betaalbaar blijven en wel ongeveer 20% goedkoper dan nu”, stelde de minister. Ook is gebrainstormd over brood, omdat het belangrijk is dat de prijs van brood niet continu verhoogd wordt. “De afspraak is gemaakt dat de meelvoorziening gesubsidieerd zal worden, maar ook grondstoffen die door De Molen worden gebruikt voor meel worden gesubsidieerd. Zo zal er een stabiele prijs zijn voor brood.” Aan de lijst van strategische goederen zal ook melk toegevoegd worden, zodat de melkvoorziening gegarandeerd blijft op een betaalbaar niveau.