COVID-19 steun op basis van verantwoord systeem

COVID-19 steun op basis van verantwoord systeem

11-01-2021
President Chandrikapersad Santokhi benadrukt dat steun aan personen en bedrijven naar aanleiding van de effecten van COVID-19, niet van de baan is. Bij het aantreden van deze regering is gesteld dat het vorige COVID fonds geëvalueerd zou worden. Een deel van de evaluatie is gestuurd naar de Centrale Lands Accountant Dienst (CLAD) voor nader onderzoek. Waar er nog onduidelijkheden zijn, wordt de informatie nog verder uitgezocht.

Het staatshoofd zei op maandag 11 januari in De Nationale Assemblee, dat het parlement de regering de mogelijkheid heeft geboden om wederom financielële steun te bieden aan de samenleving. De regering wil behoedzaam omgaan met de gelden, omdat het om een stukje monetaire financiering gaat. Na goed overleg binnen de regering is besloten, dat bedrijven steun ontvangen via de belastingstructuur. Kleine ondernemers en personen kunnen zich aanmelden bij het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken voor de registratie. Daar is een bedrag afgesproken waarvoor men in aanmerking kan komen als steun. Voor individuen is er een registratiesysteem bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het beleid is daar om degenen die getroffen zijn tegemoet te komen met COVID-19 steun op basis van een goed verantwoord en beoordelingsysteem. In de Nationale Assemblee (DNA) is een aanvang gemaakt met de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). De APB gaan vooraf aan de begrotingsbehandeling.