DC Deel krijgt verantwoordelijkheid over bestuursressort Tapanahony

DC Deel krijgt verantwoordelijkheid over bestuursressort Tapanahony

15-03-2021
President Chandrikapersad Santokhi heeft Henk Deel beëdigd tot districtscommissaris belast met de verantwoordelijkheid over het bestuursressort Tapanahony. Dit gebeurde op maandag 15 maart op het Presidentieel Paleis. Dit ressort valt in het district Sipaliwini. Het staatshoofd gaf aan, dat in dit bestuursressort er vele ondernemers actief zijn in met name de goud- en houtsector. Een van de opdrachten aan de burgervader is om de goudsector mede te helpen ordenen. Een andere belangrijke taak voor DC Deel is bescherming van de natuur in met name zijn werkgebied. Samen met het traditioneel gezag zal de burgervader de eensgezindheid moeten stimuleren.

President Santokhi gaf aan, dat DC Deel ook moet zorgen dat de bewoners van zijn gebied de beschikking moeten hebben over elektriciteit en gezond water. De districtscommissaris wordt opgeroepen om samen met alle relevante actoren als de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport en Natuurlijke Hulpbronnen om het bestuursressort naar grotere hoogten te tillen. De DC dient zijn taken te vervullen met plichtsbesef en toewijding. De president deed een beroep op de functionaris om ook zijn bijdrage te leveren aan het bestrijden van armoede. Het streven van deze regering is gericht op decentralisatie en medeparticipatie van de burgers, zodat we kunnen groeien naar een rechtvaardigde samenleving, aldus het staatshoofd. De regering wil met het gehele volk  in eenheid duurzame welvaart en welzijn voor alle Surinamers bewerkstelligen. Dit zal hoog in het vaandel moeten staan van de burgervader. President Santokhi wenste de DC succes met de zware taak die op zijn schouders rust.

DC Deel gaf aan bekend te zijn met het gebied. De burgervader komt zelf van Stoelmanseiland. De samenleving mag erop rekenen dat het gebied samen met alle actoren tot ontwikkeling wordt gebracht.