Dialysepatiënten overhandigen petitie aan president

Dialysepatiënten overhandigen petitie aan president

11-10-2021

Sedert 2007 is zonder succes geprobeerd een duurzaam niertransplantatieprogramma in Suriname op te zetten. De groep kreeg hoop toen een speciale Diaspora Nier polikliniek in het Sint Vincentius ziekenhuis (SVZ) werd geopend door de president. Vanaf dat moment zijn 11 patiënten met hun donoren door het Diapsora Medical Team (DMT) gescreend en geschikt bevonden voor een NTx operatie (niertransplantatie).  President Santokhi heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland nog de noodkreet beantwoord dat zijn regering deze patiënten niet in de steek zal laten.

Steven J. Tjang-A-Sjin, vertegenwoordiger van de dialysepatiënten, zegt dat de groep het wachten beu is. De patiënten wachten al heel lang op het van start gaan van het programma. Zij hebben in hun petitie gevraagd dat het staatshoofd het daartoe leidt dat het programma  van start kan gaan. De patiënten willen terug naar een normaal menswaardig en productief leven.

Het gaat in deze om een  groep van ruim 8 personen. Er zijn nog 2 tot 4 personen die medisch onderzoek ondergaan. Verwacht wordt dat ook zij goedkeuring zullen krijgen en deel zullen uitmaken van de groep. “Als de transplantaties aanvangen, zal de groep uitgebreid worden met nieuwe koppels”, legt Tjang-A-Sjin uit.

“Er zijn diverse signalen vanuit de overheid geweest dat het programma van start zou gaan.” De patienten spreken de hoop uit dat middels het indienen van de petitie de president op korte termijn kan aangeven wanneer de transplantaties van start zullen gaan. De petitie wordt ook ondersteund door de Nierstichting Suriname.

President Santokhi gaf aan dat er een platform moet komen waarbij geluisterd kan worden naar de problemen van deze groep. “Men kan hierdoor beter communiceren met elkaar.” Ook gaf hij aan dat het Diaspora Medisch Team, een gerespecteerde groep medische specialisten is, die hun sporen in Suriname hebben verdiend. Dit team gaat nu het niertransplantatieprogramma opzetten in het Sint Vincentius Ziekenhuis.