Evaluatie regeringsbeleid en -team

Evaluatie regeringsbeleid en -team

12-05-2021

In een periode van enorme uitdagingen die te maken hebben met de overgenomen financieel-economische situatie, onze schuldenpositie en de impact van de Covid-19-pandemie, alsook in het licht van de hervormingen welke noodzakelijk zijn om een duurzame toekomst voor onze bevolking te realiseren, is periodieke evaluatie van uitgevoerd en nog uit te voeren beleid noodzakelijk. Uiteindelijk ligt een effciënte en effectieve uitvoering van opgesteld beleid ten grondslag aan het succes van ons handelen.

In de achter ons liggende periode zijn wij als regering en als samenleving geconfronteerd geworden met diverse informatie en berichtgeving aangaande het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en de respectievelijke minister van GBB.

Als leiding van het land hebben de president en de vicepresident zich omstandig laten informeren door interne en externe belanghebbenden en deskundigen deze materie rakende.

Op basis van deze consultaties heeft de regeringsleiding op woensdag 12 mei 2021 besloten een speciale onderzoekscommissie in te stellen om na te gaan als er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan. De onderzoekscommissie zal bestaan uit mevr. mr. Anenda Veldman, mevr. mr. Fariza Blokland en de heer mr. Preshant Baldew. De commissie zal de president zo spoedig mogelijk daarna een rapport presenteren.

Hangende het onderzoek is de minister van GBB gevraagd om verlof op te nemen gedurende de onderzoeksperiode.

Als regering was eerder afgesproken dat er rond de datum van 25 mei 2021 (10 maanden regering) een uitgebreide evaluatie zou komen met als inhoud o.a. het navolgende;

  • De voorgenomen doelen en de stand van uitvoering;
  • De ministers en diens individuele en collectieve functioneren;
  • De besturen van de parastatalen en diens functioneren.

Bij deze evaluatie zal dan ook het regeerteam, incl. de minister van GBB, en het desbetreffende ministerie worden meegenomen.

De volledige evaluatie zal de leidraad vormen voor de regering om waar nodig bij te sturen, of juist het gevoerde beleid te continueren. Daarbij zullen ook de bijbehorende politieke besluiten worden doorgevoerd die, op basis van de evaluatie, ertoe zullen leiden dat dit regeerteam de ingezette weg naar herstel en wederopbouw van deze natie kan continueren.

De regering kijkt samen met de gemeenschap uit naar voornoemde evaluatie en roept op tot eensgezindheid en saamhorigheid.