Grondregistratie vanaf oktober digitaal

Grondregistratie vanaf oktober digitaal

17-09-2021

Het webportaal ziet er volgens de president goed uit. Alleen moet er nog wat aanpassingen plaatsvinden, dan kan het gelanceerd worden. Via het vernieuwde aanvraagsysteem kan iedere burger vanaf 21 jaar waar dan ook registreren en aangeven welk district de grond ligt, wat voor soort grond het is en hoeveel grond die wenst aan te vragen. Ook kan de persoon tegelijkertijd aangegeven als die zelf zal bouwen, via de bank of op basis van andere mogelijkheden of moet de staat voor de person bouwen. Alle gegevens kunnen netjes worden geregistreerd en bijgehouden.

Het webportaal zal niet alleen makkelijk toegang bieden voor de burgers, maar zal ook een overzicht bieden van burgers die de afgelopen jaren een stuk grond hebben gehad. Er zijn volgens het staatshoofd verschillende percelen in de verschillende districten die zijn uitgeven, maar die momenteel niet toegankelijk zijn voor de burgers. “De mensen kunnen helaas niet bouwen, omdat die gebieden en die gronden niet ontsloten zijn en geen toegang hebben. Wij als staat moet ervoor zorgdragen dat die infrastructuur daar komt. De eerste inventarisatie is al gemaakt van de gronden. We gaan het finaliseren de komende weken zodat we precies zien waar mensen gronden gehad hebben”, zegt de president.

De regering wil met deze stap bestaanszekerheid bieden aan iedere burgers. Een perceel aanvragen en bouwen moet toegankelijker en betaalbaar worden. “Ga bouwen en wij komen in met de nodige infrastructuur. We moeten inkomen met de nutsvoorzieningen. Voor de groep die niet zelf kan bouwen zal er daarvoor sociale woningen zijn”, aldus de president.