Herstelplan opnieuw goedgekeurd door regeringsraad

Herstelplan opnieuw goedgekeurd door regeringsraad

08-05-2021
Het Herstelplan van de regering is afgelopen vrijdag na aanpassingen wederom goedgekeurd door de Regeringsraad. De eerste versie was van 8 maart 2021. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wilde het plan nog voordat het werd aangeboden aan De Nationale Assemblee nog verder bestuderen. Naast het IMF wilden ook het internationaal financieel advies- en vermogensbeheerbedrijf Lazard en de bondholders dit document inzien.

Dinsdag 11 mei zal het Herstelplan worden overhandigd aan het parlement.
Verhalen die de ronde deden dat het IMF zich niet kon scharen achter het plan, kunnen naar het rijk der fabelen verwezen worden. Dit zei professor Maarten Schalkwijk tijdens de reguliere persconferentie van het Kabinet van de President. Schalkwijk is coördinator van het Herstelplan. Hij sprak de hoop uit, dat het parlement de komende week reeds na debatten het plan zal goedkeuren zodat dat deel van het plan dat niet is uitgevoerd wordt geïmplementeerd. Belangrijk binnen het geheel is dat het fonds en de regering op een lijn staan als het gaat om de uitvoering van het Herstelplan. Wat onder meer gemaakt heeft dat het bereiken van een Staff Level Agreement lang op zich heeft laten wachten, is het hebben van een duidelijk beeld van de schuldpositie van de regering. Nu is duidelijk dat Suriname 225 leningen heeft met elk hun specifieke karakter qua rente en looptijd. Dit is door Lazard aangeleverd aan het IMF in de eerste week van april.
Er is in principe nog geen overeenkomst met het IMF. Wel is er op technisch niveau een overeenkomst. De werkelijke overeenkomst wordt verwacht rond eind juni een feit te zijn wanneer de regering van Suriname en wel de president, de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname met de board van het IMF hun handtekening plaatsen onder het document. Er zijn drie belangrijke actiepunten die ondernomen moeten worden door de regering. Het eerste actiepunt is het indienen van een gewijzigde begroting, gevolgd door een overeenkomst tussen de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname over het niet toestaan van monetaire financiering en het hebben van een flexibele wisselkoers voordat het document getekend wordt. Het betekent volgens Schalkwijk geenszins dat de wisselkoers ‘morgen’ omhooggaat. Nadat het akkoord is getekend wordt er geld overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname zodat deze voldoende monetaire reserve heeft om de wisselkoers te ondersteunen.