Ingaande maart maatregelen verdere koersbeheersing

Ingaande maart maatregelen verdere koersbeheersing

22-02-2021
In het kader van het verder beheersen van de valutakoers zal de regering ingaande 1 maart 2021 maatregelen inwerking doen treden. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi kenbaar gemaakt bij de beediging van legerofficieren op 23 februari 2021 in Memre Buku Kazerne. Het staatshoofd zegt dat de regering nog in onderhandeling is met IMF. Hij zegt vervolgens dat partijen al uit meer dan 95 procent van de onderhandelingsissues zijn geraakt. “Er is al overeenstemming bereikt. Er zijn nog enkele issues waarover wij nog onderhandelen met IMF, omdat wij onderhandelen met inachtneming van de gevoelens in de samenleving en de sociaal maatschappelijke realiteit.”

De president zegt vervolgens: “Wij onderhandelen met het IMF in goede samenspraak met de samenleving, die vertegenwoordigd is in vakbonden en andere sociaal maatschappelijke organisaties. Wij onderhandelen op een waardige wijze, waarbij wij de belangen van de samenleving in acht gaan nemen en daar waar issues zijn moeten we oplossingen brengen. Als IMF zegt i moes lib a koers.  Dan zeg ik als president dat ik die koers onder controle krijg en dat lukt. Daarvoor hebben wij een pakket aan maatregelen goedgekeurd afgelopen zaterdag om de koers te gaan beheersen. Dit pakket aan maatregelen zal 1 maart ingaan om de koers te brengen naar een acceptabele hoogte en waar het een positieve werking zal hebben naar de koopkracht.”

President Santokhi zegt verder dat doordat partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt er vertraging is ontstaan, “waardoor we datgene wat we verwacht hadden om dat in februari te halen niet zal lukken. We werken door, we onderhandelen door met IMF, maar IMF-steun is bestemd voor de centrale bank, ter versterking van de monetaire positie van het land, internationale reserve, betalingsbalanssteun, de koers, maar niet voor begrotingssteun.” Het staatshoofd zegt dat de regering nog steeds zoekt naar fresh capital. “Goedkoop kapitaal, kapitaal tegen lage rente, dat beschikbaar is in de wereld om hier in te zetten om die dure leningen af te kopen, waarvoor we nu gemiddeld 14 tot 15 procent aan rente betalen per jaar en tegelijkertijd om projecten uit te voeren. Daarvoor is New Surfin opgericht, maar er zijn wat issues.” Het staatshoofd zegt dat er vrijdag een nieuwe entiteit gepresenteerd zal worden aan het parlement. “Ons beleid gaat door om goedkoop kapitaal aan te trekken. We laten ons door niks afleiden. Waar er gecorrigeerd moet worden, nemen wij verantwoordelijkheid. Voor de rest gaan wij door met nationale besparingen.”