Kabinet van de President stimuleert personeel tot vaccinatie

Kabinet van de President stimuleert personeel tot vaccinatie

12-10-2021

“Misschien moeten we andere modaliteiten gebruiken. Misschien moeten we deskundigen erbij halen om ons hierin te ondersteunen”, denkt directeur Moensi hardop na. Hij legt uit dat het kabinet enkele maanden geleden reeds een aanvang had gemaakt personeelsleden tot vaccinatie te stimuleren. Om dit gedaan te krijgen is er een vaccinatiedag georganiseerd. Middels gesprekken op afdelingsniveau is gepoogd het personeel dat zich toen niet heeft laten inenten, te wijzen op het belang hiervan alsook de gevolgen van het niet gevaccineerd zijn voor zichzelf, familie en collega’s.

De bedoeling van het recente schrijven aan de afdelingshoofden is om een beeld te krijgen van de huidige status van zowel zij die zich hadden laten vaccineren als zij die daar niet voor gekozen hadden. “Om alles goed in kaart te brengen”, zegt de kabinetsdirecteur. Hij voegt eraan toe dat er dan beleid kan worden ontwikkeld; ook tegen de achtergrond van het feit dat de regering zelf ook beleid zal ontwikkelen voor gevaccineerden en niet-gevacinneerden op de werkplek. Met de registratie zal er ook meteen data van personeel beschikbaar zijn voor wanneer dit beleid is ontwikkeld. Directeur Moensi benadrukt dat op dit moment niemand verplicht wordt gesteld zich te vaccineren. Het personeel wordt in groepsverband danwel individuele gesprekken aangespoord dit te doen.