Meerjaren beleidsplan SZF 2021-2025 goedgekeurd door regering August 8, 2021

Meerjaren beleidsplan SZF 2021-2025 goedgekeurd door regering August 8, 2021

08-08-2021

Het meerjaren beleidsplan betreft heel wat verbeterpunten zoals dienstverlening, de communicatie met dienstverleners en verder digitaliseren van SZF. De reorganisatie activiteiten die aan de orde zullen komen zijn:

– Transformatie van Interne Controle naar Internal Audit Department (algemeen) Ook zal de afdeling personeelszaken getransformeerd worden naar human resource management.

– Transparant maken en op schrift hebben van regels en afspraken. Analyse-Aanpassing huidig betaalsysteem (medisch)

– Het inlopen van achterstand in de jaarrekeningen vanaf 2016. (financiëel)

– Kwaliteit diensten en personeel bevorderen (operations)

Met dit plan staat het SZF voor heel wat uitdagingen. De factoren financiën en verhoging van tarieven door dienstverleners spelen een cruciale rol. Verder zijn genoemd ligdagtarieven van de ziekenhuizen die zijn aangepast met 121%. Huisartsen en specialisten conform voorstel van het SZF, welke na instemming met de Minister van Volksgezondheid is afgesproken dat men na 6 maanden zal overgaan tot betaling. Er zal gewerkt worden aan de apotheken ontheffingsbeleid. Ten aanzien van paramedici zal het SZF een voorstel doen. Aan de particuliere laboratoria is aangeboden van 1 januari tot 31 juli 2021 een verhoging van 35% en per 1 augustus 2021, 40% op het tarief van 31 december 2020. De komende week zijn er finale gesprekken hierover met het SZF. De kosten van dienstverleners zijn te hoog (ong. 85% – 87% totale jaarbegroting). Het terugdringen hiervan zal plaatsvinden met inzet van deskundigheid. De actuariële berekening van de premies is ook een uitdaging waaraan gewerkt zal worden.

“Als dienstverleners leven wij van de samenleving en willen wij iets goeds teruggeven aan hen. Wij zullen ons ook houden aan onze polisvoorwaarden. Woord is woord zegt men in de verzekeringswereld en wij zullen daaraan voldoen”, aldus Randjitsing. In het beleidsplan is als visie opgenomen dat de Stichting Staatsziekenfonds getransformeerd is naar een zorgverzekeraar met maximale efficiëntie en optimale klantbeleving.