Mr. Blom en mr. Sewdien versterken Tuchtcollege voor het Notariaat en Hof van Justitie December 9, 2021

Mr. Blom en mr. Sewdien versterken Tuchtcollege voor het Notariaat en Hof van Justitie December 9, 2021

09-12-2021

Mr. Guntur Humphrey Blom en mr. Sieglien Sewdien zijn door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd als respectievelijk lid van het Tuchtcollege voor het Notariaat en plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie. Het staatshoofd noemde de nieuwbakken leden bij deze gelegenheid bouwstenen, die bijdragen aan het verbeteren van de democratische rechtstaat. De beëdiging vond plaats op woensdag 8 december 2021 op het presidentieel paleis

Het staatshoofd beschouwt mr. Blom als een nestor binnen het notariaat. Hij kon er op donderdag 16 september dit jaar niet bij zijn toen de president het Tuchtcollege voor het Notariaat instelde en daarbij zes leden beëdigde. Het ging om mr. Marie Mettendaf (voorzitter), mr. Siegline Wijnhard (plaatsvervangende voorzitter), mr. Jane Jensen (lid), mr. Kitty Astwood-Olff en mr. Sabitadevie Nanhoe-Gangadin beide als plaatsvervangende leden. President Santokhi zei verder dat het nieuwbakken lid met meer dan 27 jaren praktijkervaring als een van de meest ervaren notarissen in ons land geldt.

“Als lid van het Tuchtcollege dien je het vertrouwen te genieten van zowel de beroepsgroep als de burgerij terwijl je toch met gezag kan optreden waar nodig,” voegde het staatshoofd eraan toe. Volgens hem zijn dit uitgangspunten die mr. Blom bij uitstek geschikt maken als lid van het Tuchtcollege voor het Notariaat. Dit orgaan bij gegrondverklaring van een klacht, of ambtshalve, indien het nieuwe lid zelf onregelmatigheden constateert, de wettelijke bevoegdheid tot het opleggen van tuchtmaatregelen. De president riep het Tuchtcollege wederom op, om de nodige snelheid en slagvaardigheid te betrachten, bij het afhandelen van tuchtzaken.

Het staatshoofd noemde mr. Blom en mr. Sewdien bouwstenen, die bijdragen aan het verbeteren van onze democratische rechtstaat. Met de toevoeging van mr. Sewdien als plaatsvervangend lid wordt volgens de president de Rechterlijke Macht versterkt. Dit is ook de focus van de regering, namelijk versterking van de democratische rechtstaat en de bescherming van de burger. President Santokhi stelt dat met de uitbreiding van het aantal rechters ook de capaciteit van de rechtspraak in ons land verder zal worden verhoogd. Mr. Sewdien is advocaat Suriname geweest en heeft, aldus het staatshoofd, derhalve ook ervaring opgedaan vanuit de andere zijde van de groene tafel. “Dat zal haar in staat stellen, om balans te brengen.”