Newmont voorstander verdere versterking lokale gemeenschappen

Newmont voorstander verdere versterking lokale gemeenschappen

19-01-2021
Newmont Suriname zal zich blijven inzetten voor de verdere versterking van lokale gemeenschappen. Het bedrijf zal nog meer trachten om via publieke private partnerschappen een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Deze informatie heeft Lawrence Mountford, General Manager van Newmont Suriname, gedeeld in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS). De bedrijfsleider doelt hiermee op onder andere infrastructurele werken en capaciteitsversterking van lokale gemeenschappen.

Newmont Suriname heeft op 19 januari 2021 een presentatie gehouden voor de Surinaamse regering. Er is daarbij een overzicht gepresenteerd over operaties van het bedrijf. Tijdens deze presentatie is ook een uiteenzetting gegeven van gemeenschapsprojecten, die worden uitgevoerd of ondersteund door de multinational. Daarnaast is ook de samenwerking met verschillende lokale instanties aan de orde gekomen.

Het bedrijf is voorstander van continuering van haar operaties op een veilige en efficiënte manier. Continuering van de partnerschappen met lokale gemeenschappen en zakenpartners. “Heel belangrijk is dat wij ook onze bijdrage blijven leveren door het afdragen van financiële middelen, loonbelastingen, royalty’s, invoerrechten en inkomstenbelasting”, aldus de manager.