Omlaag brengen inflatie belangrijkste uitdaging regering in 2022

Omlaag brengen inflatie belangrijkste uitdaging regering in 2022

11-11-2021

Het omlaag brengen van de importinflatie is een van belangrijkste uitdagingen van de regering in het nieuwe jaar. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 11 november 2021 bij voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement. Het staatshoofd, dat bleef stilstaan bij het Financieel-Economisch Jaarplan, merkte ook op dat de monetaire financiering beëindigd is.

Hiertoe hebben het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname een Memorandum of Understanding getekend. “Ook dat draagt bij aan een stabiele wisselkoers,” aldus de president. Hij haalde aan dat het Financieel Jaarplan 2022 tezamen met de Staatsbegroting over het dienstjaar 2022 bij het parlement is ingediend. De regering heeft voor dit jaar ervoor gekozen de Financiële Nota en het Jaarplan samen te voegen tot het Financieel Jaarplan. Dit document omvat tevens strategische actiepunten voor ieder van de zeventien ministeries.

In de Ontwerpbegroting 2022 zijn de geraamde overheidsontvangsten en -uitgaven vastgesteld op respectievelijk 24,8 miljard SRD en SRD 26,7 miljard SRD, met als resultaat een begrotingstekort gelijk aan 2,6% van het BBP. President Santokhi benadrukt dat Suriname met deze cijfers, ruim binnen de internationale normen van behoorlijk fiscaal bestuur zit. Dit uit zich onder meer in een wisselkoers die al voor langere periode stabiel is.

Verder zegt hij dat dat van de uitgaven, het overgrote deel, 24,8 miljard SRD, bestemd is voor beleidsprogramma’s. Dit zijn projecten, die moeten resulteren in het verwezenlijken van de vastgestelde ontwikkelingsdoelen zoals onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg, capaciteitsopbouw, woningbouw en productie. De programma’s en projecten worden oor het overgrote deel – ruim 20 miljard SRD – gefinancierd uit eigen middelen, en voor een kleiner deel via donormiddelen en leningen.  Dat betekent, dat het overgrote deel van de overheidsinkomsten, zal worden besteed aan de ontwikkeling van het land op de genoemde gebieden.