Ook bewoners Wanica krijgen levensmiddelenpakket

Ook bewoners Wanica krijgen levensmiddelenpakket

20-06-2021
Ook bewoners van het district Wanica die zwaar getroffen zijn door ondermeer de wateroverlast krijgen een levensmiddelenpakket van de overheid. De groep die in aanmerking komt, kon zich eerder via de overheidsstructuren registreren om in aanmerking te komen voor een pakket. Op zaterdag 19 juni kwamen de gebieden De Nieuwe Grond, Hanna’s Lust en omgeving aan de beurt.

In samenwerking met het Bureau Eenheid vond de verdeling plaats. Voor aanvang van de distributie spraken enkele functionarissen de aanwezige medewerkers toe. Onder hen bevond zich ook DNA-lid Henk Aviankoi die aangaf dat het een mooi gebaar is van de regering om burgers die zwaar getroffen zijn door, onder meer de Corona pandemie en de wateroverlast, tegemoet te komen. Hij riep de aanwezigen op de mensen met liefde te helpen omdat ze het zwaar hebben. Verder riep hij de samenleving ook op om dit gebaar vanuit de overheid te waarderen. God is met Suriname, aldus de volksvertegenwoordiger die te De Nieuwe Grond en Hanna’s Lust persoonlijk ook hielp pakketten aan burgers te overhandigen. Krishan Thakoer, die een coördinerende rol heeft bij de distributie van de pakketten in ressort De Nieuwe Grond zei dat de voorbereidingen uitdagend waren. De districts- en ressortraadsleden hebben ook een goede bijdrage geleverd binnen dit project. Ze moesten de registratie van personen die dringend hulp nodig, bijhouden. Ressort De Nieuwe Grond bijvoorbeeld is een van de grootste ressorten in het district. Voor dit ressort zijn er 850 pakketten beschikbaar. Thakoer hoopt spoedig alle pakketten te hebben geleverd voor de ressorten waar hij verantwoordelijk voor is, aangezien bepaalde producten aan bederf onderhevig zijn.

Burgers die de pakketten tot aan huis geleverd kregen hebben aangegeven blij te zijn dat de overheid heeft ingespeeld op hun noden. Vanuit de overheid is het de bedoeling landelijk mensen te helpen die getroffen zijn door de watersnood en de COVID-19 pandemie.