Overheid maakt start met inventarisatie en uitvoerbaarheidsstudie diverse grote projecten

Overheid maakt start met inventarisatie en uitvoerbaarheidsstudie diverse grote projecten

11-08-2021

De balans vinden tussen de besparingen aanwenden voor stabilisatie en anderzijds voor duurzame verbeteringen is een kunst die de regering met de meeste precisie aan het uitvoeren is. Het is goed te weten dat bij alle projectvoorstellen, eventueel na bespreking op het kabinet, steeds de gangbare wettelijke procedures in acht worden genomen. Processen van openbare aanbestedingen en gunningen horen daarbij ook tot de normale aanpak. De regering zal ook bij deze grote projecten rekening houden met de decentralisatiegedachte. Hierdoor zullen op diverse locaties in Suriname projecten worden uitgevoerd.

Hierbij zitten ook infrastructurele werken die ervoor zullen zorgen dat de ontwikkeling van de gehele natie ter handen wordt genomen: van het opzetten van een nieuwe markt in Nickerie, nog een brug over de Surinamerivier, tot middelbare scholen in het achterland. Op basis van de mogelijkheden en beperkingen zal deze regering de ontwikkeling van de gehele natie steeds waarborgen.