Overheidscommunicatie via particuliere mediahuizen

Overheidscommunicatie via particuliere mediahuizen

11-11-2021

Het is goed te weten dat van alle contracten met mediahuizen steeds is nagegaan als de diensten aan de overheid daadwerkelijk worden geleverd. Bij het indienen van het eerste factuur bleek dat enkele stations administratief niet in gereedheid waren. Die stations zijn aangeschreven. Verder moge het duidelijk zijn dat tot op heden geen enkel station nog over middelen heeft kunnen beschikken. Dit kan pas nadat is voldaan aan alle geldende voorwaarden. In het verleden is het accent van de controle meer gelegd op het toezien dat de diensten worden geleverd. Er is hierbij rekening gehouden met het feit dat, vanwege hun opzet, virtuele zenders in hun operatie, niet per se gebonden zijn aan een fysieke locatie. Enkele aanbieders geven thans aan dat de operatie op afstand via het internet wordt onderhouden. Hierbij is gebleken dat een smartphone voldoende is om de uitzending te monitoren en in te richten. Desondanks is de controle geïntensifieerd en worden de lessen meegenomen.

Deze regering ziet erop toe dat de overheidsmiddelen doelmatig worden ingezet. Onder het eerder gevoerd beleid waren er ongegronde overmakingen vanuit staatsbedrijven naar het vroegere NII. Deze betalingen zijn per direct stopgezet bij het aantreden van deze regering. Naar de besteding van voornoemde middelen loopt reeds geruime tijd een strafrechtelijk onderzoek.

Veder is de C.D.S. een onderzoek gestart waarbij enkele medewerkers voor enig moment de werkplaats niet zullen aandoen, voor een vlot verloop van het onderzoek. Vanwege de kleinschaligheid van onze samenleving wenst de C.D.S. te benadrukken dat zij gelooft in het predicaat ¨innocent until proven guilty¨. Wij verzoeken dan ook dat men zich onthoudt van insinuaties en de resultaten van het onderzoek afwacht.

De directie van de Communicatie Dienst Suriname trekt lering uit hetgeen zich heeft afgespeeld en maakt nu intensiever gebruik van de controlemechanismen die de wetgeving aanreikt. Hierdoor zijn alle mediahuizen aangeschreven die niet, of niet volledig voldeden aan de gestelde voorwaarden. Met 1 mediahuis is het contract aangehouden vanwege het feit dat het station vanwege technische uitdagingen nog geen diensten kan aanbieden. In de bijlage treft u een volledig verslag van de mediahuizen bij wie de regering vooralsnog diensten afneemt.

Overzicht mediahuizen

Mediahuis Contract Diensten geleverd Betaald Opmerking
ATV N.V.T. Ja Neen/Pending controlle Geen
STVS N.V.T. Ja Neen/Pending controlle Geen
GovTv N.V.T. Ja Neen/Pending controlle Geen
SRS N.V.T. Ja Neen/Pending controlle Geen
Boskopu N.V.T. Ja Neen/Pending controlle Geen
TvBinnenland Juli t/m December Ja Neen/Pending controlle Geen
Garuda Juli t/m December Ja Neen/Pending controlle Geen
Trishul Juni t/m December Ja Neen/Pending controlle Geen
Koyeba Juli t/m December Ja Neen/Pending controlle Geen
Apintie Juni t/m December Ja Neen/Pending controlle Geen
SrananTv Juni t/m December Ja Neen/Pending controlle Aangeschreven wegens ontbrekende stukken
ABC Juni t/m December Ja Neen/Pending controlle Geen
Bersatu Juli t/m December Ja Neen/Pending controlle Geen
HealthTv Nov t/m December Neen Neen Contract aangehouden tot nader orde
SupremeTv Juli t/m December Ja Neen/Pending controlle Geen
BuzzTv Juli t/m December Ja Neen/Pending controlle Aangeschreven wegens ontbrekende stukken
Radio 10 Juli t/m December Ja Neen/Pending controlle Geen
Radio 9 Juni t/m December Ja Neen/Pending controlle Geen