Parlement start debatten Meerjaren Ontwikkelingsplan

Parlement start debatten Meerjaren Ontwikkelingsplan

14-12-2021

De Commissie van Rapporteurs heeft naast de presentatie van het ministerie van Financiën & Planning en het Planbureau, de visie van 17 organisaties en instituten gevraagd. De parlementaire werkgroep heeft bij de samenstelling van het MOP breedvoerig overleg gehad met diverse instanties. In de Commissie van Rapporteurs hebben zitting de parlementariërs: Asiskumar Gajadien, Rabindre Parmessar, Josafat Kanape, Ronny Asabina en Patricia Etnel.

Commissievoorzitter Gajadien is in ’s land vergaderzaal diepgaand ingegaan op diverse vraagstukken en ook op factoren die voor obstakels kunnen zorgen bij het effectief uitvoeren van een meerjarenplan. Volgens de volksvertegenwoordiger zijn de belastinghervormingen van cruciaal belang bij het gezond maken van de economie en zou die eerder moeten plaatsvinden. De parlementariër heeft benadrukt dat er gewerkt moet worden aan een model waarbij de effectiviteit van het inzet van ambtenaren in het overheidsbestuur tot zijn recht komt. De instelling van een onafhankelijke corruptie meldpunt is ook ter sprake geweest. De volksvertegenwoordiger heeft ook de ordening van de goudsector aangehaald in het parlement. De focus zal allereerst liggen in het ordenen van de informele goudsector.