President Chandrikapersad Santokhi: “2021 moet jaar worden van geloof in onszelf”

President Chandrikapersad Santokhi: “2021 moet jaar worden van geloof in onszelf”

01-01-2021
“Het nieuwe jaar moet een jaar worden waarin we ons vooral richten op “geloof in onszelf””. Dit zegt president Chandrikapersad Santokhi in zijn eerste nieuwjaarstoespraak aan de vooravond van 2021. Zich richtend op datgene wat voor ons ligt, legt het staatshoofd de nadruk op het geloof in het versterken van onze waardigheid, onze onafhankelijkheid en het besef dat wij als Surinamers, in een van de mooiste landen van de wereld wonen. Hij onderkent dat het niet altijd makkelijk is om dat geloof vast te houden. Er zijn zorgen over het realiseren van onze idealen en beloften, dagelijkse zorgen en de uitdaging om elke dag eten op tafel te krijgen.

President Santokhi zegt echter dat de rol die we zelf kunnen spelen niet onderschat moet worden. Evenzo moeten we onze eigen kracht niet onderschatten. “We zijn een sterk volk. We hebben veel doorstaan, we kunnen dit ook doorstaan. We moeten naar een positief denkbeeld over onze toekomst. Naar een gedachte dat we allemaal één zijn en samen één doel hebben. Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor ons allemaal. Dat we streven naar een leven dat niet bepaald wordt door angst, maar geleid wordt door hoop en trots. Een leven dat geen onderscheid maakt tussen burgers, maar gelijkheid schenkt. Een leven waarin de rijkdom van dit land ten goede komt aan eenieder en niet alleen een selecte groep.”

Volgens het staatshoofd is niet alleen de regering verantwoordelijk voor het creëren van omstandigheden. “Het is een samenspel van overheid, burgers en maatschappelijk en zakelijk leven. Samen zullen we het moeten doen”, aldus de regeringsleider. Hij roept op het nieuwe jaar te gebruiken om een nieuw begin te maken; een begin, waarin we samen onze toekomst gaan plannen. Het staatshoofd zegt dat alle burgers nodig zijn en dat wij samen onze krachten moeten bundelen. President Santokhi: “We gaan samen werken aan een goede gezondheidszorg, goede veiligheid en samen ook ervoor zorgen dat ons onderwijs staat voor kwaliteit en we gaan tevens er samen voor zorgen dat iedereen perspectieven heeft op een baan, waarmee je een leven kan opbouwen.”

Hij heeft er alle geloof in dat het kan. “We komen uit een donker gat en er is alleen maar zicht op meer licht. Ik heb die heilige overtuiging dat een mooie toekomst mogelijk is. Mits we het geloof in onszelf en in elkaar vasthouden. We kunnen samen niet alles, maar wel veel”, aldus de president verder. Zijn eigen opvoeding als voorbeeld gevend, vraagt het staatshoofd dat wij altijd samen de hoogtepunten vieren en elkaar ondersteunden bij de dieptepunten in ons leven. Hoewel tijden veranderen, is dit volgens hem toch de norm die we als Surinamers kennen. “We zijn een bevolking, die oog heeft voor elkaar, en we weten dat het leven bestaat uit vallen en opstaan, en geven en nemen. Laten we dat niet uit het oog verliezen. Deze norm moeten we vasthouden, ook in moeilijke tijden. Want dit is de norm die ons maakt tot wie we zijn.”