President hoort wensen en grieven politiebond aan

President hoort wensen en grieven politiebond aan

20-05-2021

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een overleg met het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB) de wensen en grieven van de bond aangehoord. De SPB had op dinsdag 19 mei besloten naar het parlementsgebouw te lopen om daar haar eisen voor zaken die zij gedaan wilde hebben, kracht bij te zetten. De bond is bij het parlementsgebouw ontvangen door vicepresident Ronnie Brunswijk en DNA-voorzitter Marinus Bee, waarna er een gesprek met president Santokhi volgde. Het staatshoofd heeft op zijn beurt hetgeen waarmee de bond zit, aangehoord. Zo werd aan de president kenbaar gemaakt dat heel wat zaken niet zijn aangepakt. Een van de punten is de SZF-verzekering, waarbij er sprake moet zijn van algehele vrije medische voorzieningen. Ook de onderhandelingen over loonaanpassing, de bevorderingen, de opleidingen die niet van de grond komen, de aanschaf van uniform en andere attributen kwamen aan de orde tijdens het onderhoud met de president. De politiebond wees verder ook op de onveilige en onhygiënische omstandigheden waaronder er gewerkt moet worden op diverse politiebureaus. Zij heeft ook haar ongenoegen kenbaar gemaakt over de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) alsook de situatie met betrekking tot de wisselkoers.

President Santokhi onderkende dat zaken wat betreft het korps zijn blijven hangen. De bureaucratie om deze in orde te krijgen, is daarbij een voorname uitdaging. Voor wat betreft de SZF-verzekering is de politieorganisatie aangegeven dat de mogelijkheden op dit stuk worden bekeken. De wensen en grieven van de politiebond genieten volgens het staatshoofd wel degelijk de aandacht van de regering.
Wat er echter speelt, is dat het clusterteam van de regering overlegt voert met de bonden die verenigd zijn in een vakcentrales, terwijl er daarnaast ook gesproken moet worden met de individuele vakbonden. Hier zal verandering in moeten komen. Er zijn vakbonden die uitgaan van een nuloptie en voorstellen om problemen op een andere manier dan het toekennen van een loonronde op te lossen. President Santokhi liet weten dat de regering gereed is om een salarisverhoging toe te kennen, maar dat de vakbonden elkaar ook moeten kunnen vinden op dit stuk. Het staatshoofd heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het kader van transparantie meer duidelijkheid te scheppen omtrent de gang naar het IMF. De politiebond mag tegen deze achtergrond gedetailleerde informatie tegemoet zien. Ook zal de communicatie met betrekking tot een aantal maatregelen worden verhoogd. In dit kader werd genoemd het staatsbesluit op grondhuur en erfpacht, dat reeds is goedgekeurd. Voor wat betreft interne zaken van het politiekorps zal er een clusterteam daarmee belast worden bestaande uit een vertegenwoordiger van het Kabinet van de President, het Kabinet van de Vicepresident, het Ministerie van Justitie en Politie en de Nationale Assemblee.

Het eerstvolgende onderhoud tussen president Santokhi en de SPB is voorzien voor zaterdag 29 mei. Daarnaast is overeengekomen dat er in de komende dagen in clusterverband vier meetings worden gehouden betreffende 1. Resolutie en beschikkingen; opleidingen, politie uitrusting, werkomstandigheden en dienstrooster (donderdag 20 mei); 2. IMF en Herstelplan (maandag 24 mei) met minister BIBIS en IMF Onderhandelingsteam; 3. Loononderhandeling (zaterdag 22 mei) en 4. SZF – kwestie betreffende de vrije geneeskundige behandeling van de KPS-leden (zondag 23 mei). Verder heeft president Santokhi geeft aan dat de communicatie met de diverse bonden opgevoerd moet worden. De president zal in samenspraak met de regering werken aan de bescherming van de samenleving en vraagt extra aandacht voor de handhaving van de Covid-19-maatregelen.