President kondigt consultaties aan voor Nationale Commissie Vision 2060

President kondigt consultaties aan voor Nationale Commissie Vision 2060

16-12-2021

“Deze 2060 Vision moet politieke en maatschappelijk draagvlak hebben om de geprefereerde huidige en toekomstige inrichting van onze samenleving en economie, in kaart te brengen,” aldus de president. Hij plaatst de consultaties tegen de achtergrond van een nationale aanpak en verantwoordelijkheid in het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling.

Volgens het staatshoofd moet nu reeds begonnen worden met de eerste stappen in de transitie naar een economie, gebaseerd op voornamelijk hernieuwbare en groene energie. “Deze belangrijke stap is noodzakelijk, gegeven de ontwikkelingen op internationaal niveau, de afgesproken doelen van het klimaatakkoord, maar ook om een duurzaam vooruitzicht voor onze Surinamers in de toekomst te realiseren.”

Het staatshoofd voegt eraan toe dat in het denken naar duurzame ontwikkeling, wij ons niet alleen moeten richten op de karakteristieken en potentie binnen onze nationale grenzen. De regering heeft een beleid ontwikkeld, waarbij niet alleen bilaterale betrekkingen verstevigd zullen worden om mede het Surinaams belang te garanderen, maar ook een visie van “buiten de grenzen strategische en regionale economische samenwerking en integratie”.

Als onderdeel van deze buitenlandse politiek, zal Suriname in januari 2022 een trilaterale summit organiseren in Paramaribo, waarbij de staatshoofden van Suriname, Guyana en Brazilië de mogelijkheden van gezamenlijk optreden in de Guiana Shield zullen bespreken, met name op het gebied van energie, milieu, infrastructuur, investeringen en marktontwikkeling.