President Santokhi accepteert ontslagverzoek van minister Diana Pokie

President Santokhi accepteert ontslagverzoek van minister Diana Pokie

14-07-2021

Minister Diana Pokie van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft op maandag 12 juli 2021 een schrijven aan het staatshoofd gericht waarin zij haar portefeuille beschikbaar heeft gesteld. Als reden voor het ontslagverzoek is gegeven dat het politieke draagvlak voor haar verder functioneren als minister in de Regering Santokhi/Brunswijk is komen weg te vallen.

President Santokhi heeft op grond van zijn constitutionele bevoegdheden en ingegeven door de consultaties eerder gevoerd en dat beleidsinstructies niet zijn opgevolgd door de Minister, het verzoek tot ontslag gehonoreerd. Vanwege de gezondheidssituatie van Mevr. Pokie kon dit gesprek niet eerder plaatsvinden.

De bewindsvrouw is bedankt geworden door de President en de Vice President voor haar bijdrage.

Mevr. Diana Pokie heeft aangegeven dat zij beschikbaar blijft om in welke functie dan ook een bijdrage aan deze regering te willen leveren.

Het gesprek met de bewindsvrouw is gevoerd in een constructieve en openhartige sfeer op het Kabinet van de President hedenochtend in aanwezigheid van de Vice-President en de vicevoorzitter van de raad van ministers.