President Santokhi: “In Suriname is er geen ruimte voor verdeeldheid”

President Santokhi: “In Suriname is er geen ruimte voor verdeeldheid”

09-09-2021

De presentatie van de president ging over de kracht van de multi-etnische Surinaamse samenleving die erin geslaagd is de cultuur van de ander te omarmen. Het staatshoofd behandelde het onderwerp vanuit het perspectief van een praktiserend politicus, die in de dagelijkse praktijk vormgeeft aan natievorming in een multiculturele setting. De Anton de Kom-lezing is een initiatief van het Verzetsmuseum en dagblad Trouw. Aan het begin van de lezing heeft Liesbeth van der Horst, directeur van het Verzetsmuseum, het doel van de lezing benadrukt en een levensbeschrijving gegeven van Anton de Kom. Tijdens de lezing wordt onder meer aandacht gevraagd voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie en voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie in de Nederlandse samenleving.

Anton de Kom heeft in de geschiedenis daarin een belangrijke rol vervuld en streed tegen de koloniale onderdrukking in Suriname. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij verzetsstrijder. Hij kwam in 1945 om in een concentratiekamp. President Santokhi zegt heel veel energie uit het leven van de verzetsstrijder te putten, dat als een voorbeeld dient, niet alleen voor zijn persoon, maar ook voor het beleid dat hij voorstaat om Suriname uit het moeras te halen. “We kunnen elkaar politiek blijven aanspreken, zeg maar bestrijden, maar als het gaat om samenleven, als het gaat om Suriname tot bloei te brengen, dan kunnen we ons niet veroorloven om steeds de etnische kaart te spelen en zo verdeeldheid te zaaien. Polarisatie kan leiden tot vernietiging van alles wat we in ons jonge bestaan als natie hebben opgebouwd”, aldus de Surinaamse regeringsleider.

Het land heeft volgens de president zich de afgelopen 150 jaar ontwikkeld tot een land waar vele herkenbare etnische groepen een plek hebben gevonden. “Al deze etnische groepen hebben het Suriname van vandaag met hun cultureel erfgoed en met hun way of life vorm en inhoud gegeven aan het Suriname zoals we, die nu kennen: een dynamische multiculturele samenleving waarin we ondanks de verschillen in levenswijzen, geen plek wensen voor etnisch onderscheid en discriminatie”, zei het Staatshoofd. Er is een systeem ontwikkeld van co-existentie met respect voor elkaars waarden, normen en culturele eigenheden en religiën. De multiculturaliteit van het land is volgens het staatshoofd een kans om nieuwe vitaliteit en veerkracht te brengen en daardoor ook de economische bedrijvigheid in de samenleving te bevorderen.