President Santokhi: “Meerjaren Ontwikkelingsplan biedt toekomstperspectief”

President Santokhi: “Meerjaren Ontwikkelingsplan biedt toekomstperspectief”

17-12-2021

De regeringsleider heeft een toekomstbeeld geschetst, waarin eenieder binnen het stelsel van wet en recht zelf besluiten kan nemen over het realiseren van zijn eigen potentieel, dit met inachtneming van de duurzaamheid van de omgeving. President Santokhi geeft verder aan dat in de toekomst elke inwoner trots moet zijn om te leven in een Suriname, dat welvaart en welzijn biedt.

Het staatshoofd heeft een opsomming gemaakt van normen en intenties die hoog in het vaandel gehouden zullen moeten worden. Democratie, rechtstaat en mensenrechten, strategisch buitenlandse politiek en goed bestuur staan hoog op agenda. Daarnaast moeten zekerheid van energie, water, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, communicatie en sociale voorzieningen gegarandeerd zijn.