President Santokhi neemt deel aan 26e VN-klimaatconferentie 2021

President Santokhi neemt deel aan 26e VN-klimaatconferentie 2021

28-10-2021

Voorafgaand aan de ondertekening van het protocol van overdracht, heeft president Santokhi in een vraaggesprek aangegeven wat het belang is van de deelname voor Suriname aan deze klimaatsummit. Ten eerste is het in het belang van de aanpak van de temperatuurstijging. Dit probleem moet volgens het staatshoofd wereldwijd gezamenlijk worden aangepakt en Suriname zal ook hierbij haar bijdrage leveren. “Aanpak van de stijgende zeespiegel behoeft aandacht, anders is heel Paramaribo over enkele jaren onder water. Dit, vooral vanwege het feit dat Suriname op een lage kustlijn ligt,” zegt de regeringsleider.

Ten tweede gaat het om de compensatie van wat het groene bos in Suriname aanbiedt aan de wereld. Met andere woorden: het kapitaliseren van onze groene bos, dat gratis zuurstof levert voor de hele wereld. Het staatshoofd zegt dat er modaliteiten zijn ontwikkeld, mede tegen de financiële crisis, zoals carbon credits verkopen om zo geld te genereren voor ons land.

Het derde aandachtspunt betreft olie en gas. De regering zou namelijk de productie van deze hulpbronnen moeten mitigeren, gezien deze bijdraagt aan temperatuurstijging. President Santokhi laat optekenen dat de regering verder gaat met de plannen om de sector tot ontwikkeling te brengen, maar dan op een gebalanceerde wijze. Over deze drie issues moet er overeenstemming bereikt worden in de wereld, geeft president Santokhi aan.

 

Het staatshoofd is er voorstander van dat milieu-issues gezamenlijk aangepakt moeten worden. Hij roept eenieder op zoals de particuliere sector, bedrijven, NGO’s en anderen om de nodige ondersteuning te geven aan de regering en haar nationale agenda: het gaan voor behalen van maximale profijt van ons bos, olie en gas, gebalanceerde energiestrategie (groene energie) en milieubewustwording.

Er is reeds een technisch team vertrokken, houdende de milieuautoriteit van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM). Milieuminister Silvano Tjong-Ahin en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) bevinden zich reeds in Schotland. In een later stadium zal minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning zich bij de delegatie voegen. Het ligt in de planning om tijdens deze grote klimaatconferentie op verschillende niveaus de belangen van het land te behartigen.